Boodschap van het Eerste Presidium

De rechtvaardige zal uit het geloof leven

Afdrukken Delen
  President Uchtdorf and his daughter visiting refugees

  De rabbijn en de zeepzieder

  Er is een oud joods verhaal over een zeepzieder die niet in God geloofde. Toen hij op een dag met een rabbijn een wandeling maakte, zei hij: ‘Er is iets wat ik niet kan vatten. Godsdienst bestaat al duizenden jaren. Maar het kwade en corruptie, oneerlijkheid, onrechtvaardigheid, leed, hongersnood en geweld zijn alomtegenwoordig. Het lijkt erop dat godsdienst de wereld hoegenaamd niet verbetert. Wat is het nut er dan van?’

  De rabbijn gaf niet meteen antwoord, maar vervolgde zijn weg met de zeepzieder. Uiteindelijk kwamen ze bij een speeltuin waar kinderen in het zand aan het spelen waren. Ze waren helemaal vuil geworden.

  ‘Er is iets wat ik niet begrijp’, zei de rabbijn. ‘Kijk eens naar die kinderen. Zeep bestaat al duizenden jaren en toch zijn die kinderen vuil. Wat voor nut heeft zeep dan?’

  De zeepzieder antwoordde: ‘Maar rabbi, u kunt zeep toch niet verwijten dat deze kinderen vuil zijn? Zeep is pas nuttig als men er gebruik van maakt.’

  De rabbijn glimlachte en zei: ‘Inderdaad.’

  Hoe dienen we te leven?

  De apostel Paulus heeft samengevat wat het inhoudt om een gelovige te zijn. Hij citeerde een profeet uit het Oude Testament als volgt: ‘De rechtvaardige zal uit het geloof leven’ (Romans 1:17).

  Misschien kunnen we dankzij dat eenvoudige citaat een onderscheid maken tussen een zwakke, vruchteloze godsdienst en een godsdienst die ons kan veranderen.

  Maar om te begrijpen wat uit geloof leven inhoudt, moeten we eerst begrijpen wat geloof is.

  Geloven is geen passieve aangelegenheid. Het houdt in dat we volledig op God vertrouwen en actie ondernemen.

  Het is meer dan een wens uitspreken.

  Het is meer dan achterover leunen, knikken en akkoord gaan. ‘De rechtvaardige zal uit het geloof leven’ betekent dat ons geloof ons aanstuurt. We handelen in overeenstemming met ons geloof — niet uit slaafse gehoorzaamheid, maar uit overtuigde, oprechte liefde voor God en voor de onbetaalbare wijsheid die Hij aan zijn kinderen geopenbaard heeft.

  Als we geloven, moeten we handelen; anders is ons geloof dood (zie Jakobus 2:17). Dan is het helemaal geen geloof. Het heeft dan de kracht niet om ook maar één persoon te veranderen, laat staan de wereld.

  Gelovigen vertrouwen op hun barmhartige hemelse Vader — zelfs in tijden van twijfel en tegenspoed, wanneer ze sommige dingen niet zien of begrijpen.

  Gelovigen bewandelen het pad van discipelschap oprecht en proberen het voorbeeld van hun geliefde Heiland, Jezus Christus, te volgen. Geloof motiveert en inspireert ons om ons hart voor de hemel open te stellen en onze naasten de hand te reiken, op te bouwen en tot zegen te zijn.

  Godsdienst zonder actie is als zeep die we niet uitpakken. Zij heeft een enorm potentieel, maar kan in werkelijkheid weinig doen tot we haar correct gebruiken. Het herstelde evangelie van Jezus Christus is een actief evangelie. In De Kerk van Jezus Christus leren we dat ware godsdienst een boodschap van hoop, geloof en naastenliefde is. Dat houdt in dat we onze naasten op geestelijk en materieel gebied helpen.

  Een paar maanden geleden was ik met mijn vrouw, Harriet, en onze kinderen in het Middellandse Zeegebied op vakantie. We bezochten een paar vluchtelingenkampen en spraken met gezinnen uit oorlogsgebieden. Die mensen behoorden niet tot onze kerk, maar ze waren onze broeders en zusters en hadden onze hulp dringend nodig. We waren ontroerd toen we zagen dat het actieve geloof van onze leden onze naasten in nood hulp en hoop gaf, ongeacht hun godsdienst, nationaliteit of opleiding.

  Geloof gekoppeld aan constante actie vult ons hart met vriendelijkheid, ons verstand met wijsheid en begrip, en onze ziel met gemoedsrust en liefde.

  Ons geloof kan zowel op onszelf als de mensen om ons heen een goede invloed hebben en ons allen tot zegen zijn.

  Ons geloof kan de wereld met goedheid en vrede vervullen.

  Ons geloof kan haat in liefde veranderen en vijanden in vrienden.

  De rechtvaardige leeft dus door in geloof te handelen; hij leeft door op God te vertrouwen en diens pad te bewandelen.

  En dat is het soort geloof dat mensen, gezinnen, naties en de wereld kan veranderen.

  Lesgeven met deze boodschap

  President Uchtdorf legt uit dat geloof meer inhoudt dan zeggen dat we geloven. Waar geloof in onze hemelse Vader en Jezus Christus vergt actie. Als we uit het geloof leven, kunnen we mensen en gezinnen veranderen. U kunt de mensen die u onderwijst vragen een persoonlijke ervaring (of een ervaring van iemand anders) te vertellen, waarin ze de zegeningen en kracht van uit geloof leven gezien hebben. Spoor ze aan in gebed te vragen hoe ze het evangelie beter kunnen naleven.

  Jongeren

  In geloof dienen

  boys with shovels

  President Uchtdorf zegt dat in God geloven inhoudt dat we ‘actie ondernemen’. Wanneer wij ons geloof ‘koppelen aan constante actie’, legt hij uit, ‘vult [dat] onze ziel met gemoedsrust en liefde’. Met die beloofde zegen kunnen wij iets tot stand brengen. Als we de tijd nemen om in geloof te dienen, zullen we daar de resultaten van zien. Je kunt de Heer ’s ochtends in gebed vragen om je met je dienstbetoon te helpen. Je kunt Hem bijvoorbeeld vragen om het je te laten weten als je broer of zus hulp met een karweitje kan gebruiken, of als een vriend een compliment nodig heeft. En als je een ingeving krijgt, doe er dan wat mee! Als gelovig bidden en dienen een gewoonte wordt, dan zul je met je getrouwe, constante, actieve handelswijze zowel jezelf als anderen tot zegen zijn. President Uchtdorf belooft je dat jij ‘mensen, gezinnen, naties en de wereld kunt veranderen’.

  Kinderen

  Vertrouwen

  Probeer deze activiteit met een vriend. Je moet hem vertrouwen en zijn aanwijzingen goed opvolgen.

  Pak een pen of potlood en doe je ogen dicht. Laat je vriend zeggen waar je de ogen, neus, en de haren op het gezicht moet tekenen. Doe dan je ogen open. Hoe is het geworden? Je kunt het gezicht inkleuren en er nog een tekenen om dit nog een keer te spelen!

  Soms is het moeilijk om aanwijzingen op te volgen. Maar als we onze hemelse Vader proberen te volgen door naar de Heilige Geest te luisteren, zal Hij ons helpen. We kunnen Hem altijd vertrouwen.