Budskap från första presidentskapet

Den rättfärdige skall leva av tro

President Dieter F. Uchtdorf

andre rådgivare i första presidentskapet

Skriv ut Dela
  President Uchtdorf and his daughter visiting refugees

  Rabbinen och tvålmakaren

  Det finns en gammal judisk berättelse om en tvålmakare som inte trodde på Gud. En dag när han promenerade med en rabbin sa han: ”Det är något som jag inte kan förstå. Vi har haft religion i tusentals år. Men var man än tittar finns det ondska, korruption, oärlighet, orättvisor, smärta, hunger och våld. Det verkar som om religionen inte har förbättrat världen alls. Så jag frågar dig, vad är det för nytta med den?”

  Rabbinen svarade inte på en stund utan fortsatte promenera med tvålmakaren. Så småningom kom de till en lekplats där barn som var täckta av damm lekte i sanden.

  ”Det är något som jag inte förstår”, sa rabbinen. ”Titta på barnen. Vi har haft tvål i tusentals år, men ändå är barnen smutsiga. Vad är det för nytta med tvålen?”

  Tvålmakaren svarade: ”Men det är inte rättvist att skylla tvålen för de här smutsiga barnen. Man måste använda tvålen för att den ska uppfylla sitt syfte.

  Rabbinen log och sa: ”Exakt.”

  Hur ska vi leva?

  Aposteln Paulus citerade en profet i Gamla testamentet i sin sammanfattning om vad det innebär att vara troende när han skrev: ”Den rättfärdige skall leva av tro” (Rom. 1:17).

  Kanske vi i de här enkla orden kan se skillnaden mellan en religion som är svag och verkningslös och en som har makt att förändra liv.

  Men för att förstå vad det innebär att leva av tro så måste vi förstå vad tro är.

  Tro är mer än en övertygelse. Tro är fullständig tillit till Gud, åtföljd av gärningar.

  Tro är mer än att önska.

  Den är mer än att bara luta sig tillbaka, nicka och säga att man håller med. När vi säger att ”den rättfärdige skall leva av tro” så menar vi att vi vägleds och styrs av vår tro. Vi handlar på ett sätt som stämmer överens med vår tro – inte av slentrianmässig lydnad utan av en tillitsfull och uppriktig kärlek till vår Gud och till den oskattbara visdom han har uppenbarat för sina barn.

  Tro måste åtföljas av gärningar, annars har den inget liv (se Jak. 2:17). Det är inte tro alls. Den har inte makt att förändra en enda person, för att inte tala om världen.

  Troende män och kvinnor litar på sin barmhärtige himmelske Fader – också i osäkra tider, också under tider av tvivel och motstånd när de kanske inte ser klart eller förstår tydligt.

  Troende män och kvinnor vandrar uppriktigt längs lärjungeskapets stig och strävar efter att följa sin älskade Frälsares, Jesu Kristi exempel. Tro motiverar och inspirerar oss i sanning att vända våra hjärtan mot himlen och aktivt sträcka oss ut, lyfta upp och välsigna våra medmänniskor.

  Religion utan gärningar är som tvål som ligger kvar i sin ask. Den kan ha en förunderlig potential men egentligen har den ingen makt att göra någon skillnad förrän den uppfyller sitt avsedda syfte. Jesu Kristi återställda evangelium är ett gärningarnas evangelium. Jesu Kristi kyrka undervisar om sann religion som ett budskap av hopp, tro och kärlek, varigenom vi hjälper våra medmänniskor på andliga och timliga sätt.

  För några månader sedan reste min fru Harriet och jag med några av våra barn till medelhavsområdet. Vi besökte några flyktingläger och träffade familjer från krigshärjade länder. De delade inte vår tro men de var våra bröder och systrar och var i stort behov av hjälp. Vi berördes djupt när vi med egna ögon fick se hur den aktiva tron hos våra medlemmar gav hjälp, lindring och hopp åt våra medmänniskor i nöd, oavsett deras religion, nationalitet eller utbildning.

  Tro och åtföljande gärningar fyller hjärtat med vänlighet, sinnet med visdom och förståelse och själen med frid och kärlek.

  Vår tro kan välsigna och rättfärdigt påverka både dem omkring oss och oss själva.

  Vår tro kan fylla världen med godhet och frid.

  Vår tro kan förvandla hat till kärlek och fiender till vänner.

  De rättfärdiga lever således av att handla i tro. De lever av att lita på Gud och vandra på hans vägar.

  Och det är den tron som kan förvandla enskilda, familjer, nationer och världen.