Pealkiri Autor Kuula Laadi alla

Aprill 2017

 
download
Soovitusi pereõhtu pidamiseks

Esimese Presidentkonna sõnum

Õige elab usust
President Dieter F. Uchtdorf

Külastusõpetuse sõnum

Preesterluse vanne ja leping
Päästja lepitus: tõelise kristluse alus Vanem Robert D. Hales
Jeesuse Kristuse ülestõusmine ja tõed keha kohta David A. Edwards
Sind kutsub Ta Sõnad: Steven K. Jones
Lootuse ja tervenemise sild Nanon Talley
Vana perekonna- album: perelugude vägi Amneris Puscasu
Sõda jätkub Vanem Larry R. Lawrence

Usuportreed

Skaidrīte Bokuma: Liepāja, Läti

Viimse aja pühade hääled

Palun ärge mängige seda laulu
Maria Hernandez

Viimse aja pühade hääled

Kadunud rahakott
Luiz Marcelino

Viimse aja pühade hääled

Päästetud fuajees
Kristi Lewis

Viimse aja pühade hääled

Tehtud!
Alex Whibley
Patriarhaalse õnnistuse mõistmine Allie Arnell ja Margaret Willden
Uueks rännakuks valmistumine Karina Martins Pereira Correia de Lima
Kuidas uurida mõistuse ja südamega?
Isikupärane evangeeliumi uurimine Bethany Bartholomew

Vastused Kiriku juhtidelt

Kuidas leida tõelist rahu
Vanem Quentin L. Cook
Unustatud raamatud, meenunud tunnistus Abegail D. Ferrer
Nad nägid Teda Margaret Willden

Meie oma

Meie oma

Plakat

Plakat: Edasi, kristlastest sõdurid

Küsimused ja vastused

Kuidas ma tean, et Jumal minu palveid kuulab?
Andrei ja halb sõna Julie C. Donaldson

Vastused apostlilt

Kuidas saan aidata oma perel tugev olla?
Vanem David A. Bednar
Valmistu templiks iga päev Joy D. Jones
Star särab Jane McBride
Ole valgus Elizabeth Pinborough

Kiriku ajaloo tegelased

Evangeeliumi levitamine
Mõeldes Jeesusest Lindsay Tanner

Lood Jeesusest

Jeesus andis meile sakramendi
Kim Webb Reid
Lihavõtteliiliad

Jällenägemiseni!

Jumala vägi
Vanem Bruce R. McConkie (1915–1985)