lots of love

Kui me loeme pühakirju või palvetame, võime tunda, kui palju Taevane Isa ja Jeesus meid armastavad. Värvi ära süda iga kord, kui sa palvetad või pühakirju loed. Mida sa veel teha saada, et tunda end Taevasele Isale ja Jeesusele lähemal?