2017. aasta novembrist kuni 2018. aasta aprillini tuleks kõik Melkisedeki preesterluse ja Abiühingu neljanda pühapäeva tunnid teha ühe või mitme 2017. aasta sügisese üldkonverentsi kõne alusel. 2018. aasta aprillis võib kõnesid valida kas 2018. aasta kevadise või 2017. aasta sügisese üldkonverentsi kõnede seast. Vaia- ja ringkonna juhatajad peaksid valima, milliseid kõnesid nende piirkonnas kasutatakse, või delegeerima selle vastutuse piiskoppidele ja koguduse juhatajatele.

Eestikeelsed kõned leiate aadressilt conference.lds.org