Boodschap van het Eerste Presidium


Titel Auteur Datum Luisteren Downloaden
Nu we samen verdergaan Russell M. Nelson April 2018
Gods woord aan zijn kinderen Dieter F. Uchtdorf March 2018
Hem altijd indachtig zijn Henry B. Eyring February 2018
De gave van bekering Thomas S. Monson January 2018
Christus met Kerstmis zoeken Dieter F. Uchtdorf December 2017
Ware discipelen worden Henry B. Eyring October 2017
De raad van profeten Thomas S. Monson September 2017
Het leven van een discipel Dieter F. Uchtdorf August 2017
De beloning voor Henry B. Eyring July 2017
Tot het werk geroepen Thomas S. Monson June 2017
De rechtvaardige zal Dieter F. Uchtdorf April 2017
Met Henry B. Eyring March 2017
‘Zoals Ik u liefgehad heb’ Thomas S. Monson February 2017
Ons op de kern Dieter F. Uchtdorf January 2017
Vrede Henry B. Eyring December 2016
De zegeningen van gehoorzaamheid Thomas S. Monson October 2016
Wat komt er Dieter F. Uchtdorf September 2016
De hoop op Henry B. Eyring August 2016
Trouw aan het geloof Thomas S. Monson July 2016
Onze Vader, Dieter F. Uchtdorf Juni 2016