Przesłanie od Pierwszego Prezydium na grudzień 2016 r.


Tytuł Autor Data Słuchaj Pobierz
Słowo Boga skierowane do Jego dzieci Dieter F. Uchtdorf March 2018
Zawsze o Nim pamiętać Henry B. Eyring February 2018
Dar pokuty Thomas S. Monson January 2018
Stawanie się prawdziwymi uczniami Henry B. Eyring October 2017
Prorocy mają nas prowadzić Thomas S. Monson September 2017
Życie ucznia Dieter F. Uchtdorf August 2017
Nagroda za to, że Henry B. Eyring July 2017
Powołani do pracy Thomas S. Monson June 2017
Sprawiedliwy z Dieter F. Uchtdorf April 2017
Uzbrojeni w Henry B. Eyring March 2017
„Tak jak was kocham” Thomas S. Monson lutego 2017
Pokój Henry B. Eyring grudnia 2016
Błogosławieństwa bycia posłusznym Thomas S. Monson October 2016
Miłość Dieter F. Uchtdorf września 2016
Pokładanie nadziei w Henry B. Eyring sierpnia 2016
Oddani wierze Thomas S. Monson lipca 2016
Proroctwo Henry B. Eyring April 2016
Niech Dieter F. Uchtdorf Październik 2015 r.
Prezydent Monson wzywa do Thomas S. Monson Kwiecień 2015
Modlitwa Henry B. Eyring Październik 2014