Przesłanie od Rady Prezydenta Kościoła na czerwiec 2010 r.