Budskap från första presidentskapet


Rubrik Författare Datum Lyssna Hämta
När vi går framåt tillsammans Russell M. Nelson April 2018
Guds ord till sina barn Dieter F. Uchtdorf March 2018
Alltid minnas honom Henry B. Eyring February 2018
Omvändelsens gåva Thomas S. Monson January 2018
Sök Kristus vid jultiden Dieter F. Uchtdorf December 2017
Att bli sanna lärjungar Henry B. Eyring October 2017
Profeter som vägleder oss Thomas S. Monson September 2017
En lärjunges liv Dieter F. Uchtdorf August 2017
Belöningen för att Henry B. Eyring July 2017
Kallade till verket Thomas S. Monson June 2017
Den rättfärdige skall leva Dieter F. Uchtdorf April 2017
Beväpnade med Henry B. Eyring March 2017
”Så som jag har älskat er” Thomas S. Monson February 2017
Med målet Dieter F. Uchtdorf January 2017
Frid Henry B. Eyring December 2016
Lydnadens välsignelser Thomas S. Monson October 2016
Vad kommer Dieter F. Uchtdorf September 2016
Hoppet om Henry B. Eyring August 2016
Sanna mot Thomas S. Monson July 2016
Vår Fader, Dieter F. Uchtdorf Juni 2016