Název Autor Audio Stáhnout

Říjen 2018

 
download

Portréty víry

Michael Isaac – Bydhošť, Polsko
 

Zásady pastýřské služby

Jak získat pomoc při pomáhání druhým
 

V co věříme

Na co se používají peníze z desátků
 
Starší Gerrit W. Gong – Milujte Pána a důvěřujte MuD. Todd Christofferson 
Starší Ulisses Soares – Muž beze lstiNeil L. Andersen 
Co si každý biskup přeje, aby členové jeho sboru věděliMichael Meyers 

Pouze v elektronické podobě

5 možností, jak pomoci biskupovi v tom, aby mohl pomoci vám
Chakell Wardleighová 
Kapitola 8: Vznik Církve Kristovy 

Pouze v elektronické podobě

4 ponaučení z úsilí Josepha Smitha vynést na světlo světa Knihu Mormonovu
Mckenna Clarkeová 
Jak milosrdný byl PánQuentin L. Cook 

Hlasy Svatých posledních dnů

Vejce, pojistky a víra
Alvaro Alcaino 

Hlasy Svatých posledních dnů

Požehnání díky rukopisu mé maminky
Douglas Hedger 

Hlasy Svatých posledních dnů

Zázrak v domě Páně v Kyjevě
Doru Vasile 

Hlasy Svatých posledních dnů

Souhlasný úsměv
Franklin Romero 

Mladí dospělí

Naše motivace k životu podle evangelia
Mindy Seluová 

Pouze v elektronické podobě

Můj nejhorší rozchod byl ve skutečnosti jedním z největších požehnání
Hannah DeTavisová 

Mladí dospělí

První krok na cestě k pokání
Aurilas Peterson 

Mládež

Učení se po způsobu Páně
David A. Bednar 

Mládež

5 možností, jak se učit z generální konference
 

Mládež

Učeni Duchem Svatým
 

Mládež

Plakát: Pokud budete naslouchat
 

Mládež

Fakta o generální konferenci
 

Mládež

Cesty, které vás připraví na budoucnost
Leah Bartonová 

Otázky a odpovědi

„Jak mohu do svého domova přizvat Ducha, když se tam někdo pře a hádá?“
 

K věci

Je svědectví něco více než jen pocity?
 

Děti

Rozdávání Boží lásky
Allie B. 

Děti

Modlitba v kaňonu
Carsen K. 

Nechť vaše světlo září

Jasně záříme v České republice
Sharon Goodrichová 

Děti

Apoštolové svědčí o Kristu
Jeffrey R. Holland 

Děti

Naše stránka
 

Víra, naděje a milost – 3. díl

Naděje v Holandsku
Megan Armknechtová 

Děti

Klub čtenářů Knihy Mormonovy
 

Hrdinové Starého zákona

Ester byla odvážná
 

Příběhy z písem

Královna Ester
Kim Webb Reidová 

Děti

Omalovánka
 

Než se opět sejdeme

Vyjádření naší podpory
James E. Faust 

Poselství vedoucích území

Pozvěme své přátele, aby zakusili požehnání evangelia
 

Vítejte v místní příloze Liahony!
 

Věděli jste, že…
 

Kolik toho v chrámu obdržím?
 

Cesta k chrámu
 

Kniha Mormonova – důkaz Boží lásky