Název Autor Audio Stáhnout

Duben 2018

 
download

Poselství Prvního předsednictva

Zatímco společně kráčíme kupředu
Russell M. Nelson 

U řečnického pultu

Košíky a sklenice
Chieko N. Okazaki 

Klasika na téma z evangelia

Onoho jasného nedělního jitra
Joseph B. Wirthlin 
Poslední, osamělá pouť SpasiteleChakell Wardleigh 
6 symbolů přesnic, které mohou změnit váš pohled na VelikonoceValerie Durrant 
Dělme se o svou znalost o SpasiteliGary E. Stevenson 
Kapitola 3: Desky ze zlata 
Jak porozumět islámuDaniel C. Peterson 

Hlasy Svatých posledních dnů

Toto je to místo
Simeon Nnah 

Hlasy Svatých posledních dnů

Jak bych se mohla navrátit k pravidelnému studiu písem?
Sarah Keenan 

Hlasy Svatých posledních dnů

„Skoč do řeky!“
Elvin Jerome Laceda 

Hlasy Svatých posledních dnů

Už si opět připadám „doma“
Judy Rascher 

Portréty víry

Rakotomalala Alphone, Sarodroa, Madagaskar
 

Mladí dospělí

Cesty k pravému štěstí
Ulisses Soares 

Mladí dospělí

Štěstí – více než jen nálada
Maryssa Dennis and Charlotte Larcabal 

Mladí dospělí

Manželství, peníze a víra
Sunday Chibuike Obasi 

Otázky aodpovědi

Mám pocit, že ztrácím víru. Co mohu dělat, abych ji znovu získal?
 

K věci

Proč Bůh dovoluje, aby byly války?
 

Mládež

Modlitba: klíč ke svědectví a Znovuzřízení
Robert D. Hales 

Mládež

Co, proč a jak: podrobný rozbor Znovuzřízení
Faith Sutherlin Blackhurst 

Mládež

Poznejte Spasitele
Sarah Hanson 

Děti

Co pro mě znamená Znovuzřízení
 

Apoštolové svědčí o Kristu

Apoštolové svědčí o Kristu
David A. Bednar 

Děti

Úžasné ponaučení
Valeri Cordón 

Děti

Dědečkovo obuvnictví
Ray Goldrup 

Nechť vaše světlo září

Mějte odvahu být laskaví!
 

Děti

Ztracený a nalezený
Cael S. 

Naše stránka

Naše stránka
 

Příběhy z písem

Jozef je prodán do Egypta
Kim Webb Reid 

Děti

Omalovánka
 

Než se opět sejdeme

Vzkříšení je skutečné
D. Todd Christofferson