Rubrik Författare Lyssna Hämta

Februari 2018

 
download

Budskap från första presidentskapet

Alltid minnas honom
Henry B. Eyring 

Ungdomar

Tre saker att minnas
 

Barn

Minns Jesus
 

Besöksundervisningens principer

Lär känna henne och hennes familj
 

Anteckningar från oktoberkonferensen 2017

Anteckningar från oktoberkonferensen 2017
 

Läromässiga höjdpunkter

Prästadömets ed och förbund
 

Profetiskt löfte

Tron besegrar rädslan
 

Svar för dig

Hur kan vi göra Frälsaren till en del av våra liv?
 

Tjänande i kyrkan

En avlösning är en början, inte ett slut
Richard M. Romney 

Undervisa på Frälsarens sätt

Vad kan jag göra för att undervisa mer som Frälsaren?
Tad R. Callister 
Bli en mer kristlig lärare: En personlig utvärdering 

Vid talarstolen

Gud har uppenbarat det för mig
Rachel H. Leatham 
”Vem säger ni att jag är?” Petrus vittnesbörd om KristusTerry B. Ball 
Religionsfrihet: Hörnstenen till fredD. Todd Christofferson 
De heliga: Berättelsen om Jesu Kristi kyrka i de sista dagarnaElder Steven E. Snow 
Kapitel 1: Be i tro 
Feinga Fanguna

Sista dagars heliga berättar

Jag följde den första maningen
Kenny Quispitupac 

Sista dagars heliga berättar

Alla behöver en vän
Tim Overton 

Sista dagars heliga berättar

En trösterik välsignelse
Sarah Bieber 

Sista dagars heliga berättar

Var är min skatt?

Unga vuxna

”Han skulle befria oss”
Reid Tateoka 

Unga vuxna

Min mission i släkten
Andrea Gómez Lagunes 

Ungdomar

Jesus Kristus: Vår källa till frid
M. Russell Ballard 

Ungdomar

Frid i världen kontra frid i Kristus

Ungdomar

Ingen kan förbjuda det som finns i mitt hjärta
Blossom Larynoh 

Ungdomar

Hur jag fördjupar min relation till Gud
Alcenir de Souza 

Ungdomar

Jag lät Gud bära min oro
Ninoska Nawrath 

Affisch

Evigt liv
 

Rad på rad

1 Nephi 3:7
 

Frågor och svar

Hur kan jag be mina vänner att inte säga sådant som är ovänligt eller olämpligt om andra?
 

Barn

Att försvara kyrkan

Låt ditt ljus lysa

Speciella presenter
 

Barn

Lycksalighetsplanen
 

Apostlar vittnar om Kristus

Du kan känna Jesus
Dallin H. Oaks 

Barn

Kämpa på!
Peter F. Meurs 

Barn

Konferenskort
 

Vår sida

Vår sida
 

Berättelser ur skrifterna

Adam och Eva
Kim Webb Reid 

Barn

Färgläggningssidan
 

Tills vi möts igen

Bortom lövet
Dieter F. Uchtdorf