Upoo parau Taata papa‘i Faaroo Faauta uira mai

Parau tumu nō te aupurura’a, Tītema 2018

 
download

Parau tumu nō te aupurura’a, Tītema 2018

Fa’a’ite atu tē vai nei tō tātou māna’ona’ora’a ia rātou