ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ฟัง ดาวน์โหลด

พฤศจิกายน 2017

 
download
เรื่องเด่นจากการประชุมใหญ่สามัญกึ่งปีครั้งที่ 187 

General Women’s Session

เปิดไฟของท่าน
แชรอน ยูแบงค์ 

General Women’s Session

อยู่กับพระผู้เป็นเจ้าและสมานรอยร้าว
นีลล์ เอฟ. แมร์ริออตต์ 

General Women’s Session

คุณค่าเกินกว่าจะวัดได้
จอย ดี. โจนส์ 

General Women’s Session

สามใบเถา
ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ 

Saturday Morning Session

ถวิลหาบ้าน
ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ 

Saturday Morning Session

ความต้องการตรงหน้าเรา
บอนนี่ แอล. ออสคาร์สัน 

Saturday Morning Session

แผนและถ้อยแถลง
ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ 

Saturday Morning Session

“เรามีงานอย่างหนึ่งให้เจ้า”
จอห์น ซี. พิงกรี จูเนียร์ 

Saturday Morning Session

อาหารดำรงชีวิตซึ่งลงมาจากสวรรค์
ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน 

Saturday Morning Session

เพราะฉะนั้นพวกท่านจงเป็นคนดีพร้อม—ในที่สุด
เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ 

Saturday Afternoon Session

การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร
เฮนรีย์ บี. อายริงก์ 

Saturday Afternoon Session

อุปราคาทางวิญญาณ
แกรีย์ อี. สตีเวนสัน 

Saturday Afternoon Session

การกลับใจเป็นเรื่องดีเสมอ
สตีเฟน ดับเบิลยู. โอเวน 

Saturday Afternoon Session

นิรันดรทุกวัน
เควนทิน แอล. คุก 

Saturday Afternoon Session

ตามแผนอันศักดิ์สิทธิ์
โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์ 

Saturday Afternoon Session

ใจของหญิงม่าย
โอ. วินเซนต์ ฮาเล็ก 

Saturday Afternoon Session

พระคัมภีร์มอรมอน: ชีวิตท่านจะเป็นอย่างไรหากปราศจากพระคัมภีร์เล่มนี้
รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน 

General Priesthood Session

ฐานะปุโรหิตและเดชานุภาพแห่งการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด
เดล จี. เรนลันด์ 

General Priesthood Session

ความจริงของทุกเรื่อง
เดวิดเอฟ. อีแวนส์ 

General Priesthood Session

การได้ความไว้วางใจจากพระเจ้าและครอบครัวท่าน
ริชาร์ด เจ. เมนส์ 

General Priesthood Session

ผู้ดำรงแสงจากสวรรค์
ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ 

General Priesthood Session

พระเจ้าทรงนำศาสนจักรของพระองค์
เฮนรีย์ บี. อายริงก์ 

Sunday Morning Session

ให้ความยินดีของท่านเต็มเปี่ยม
จีน บี. บิงแฮม 

Sunday Morning Session

วันแห่งปาฏิหาริย์หมดแล้วหรือ?
โดนัลด์ แอล. ฮอลล์สตรอม 

Sunday Morning Session

พระสัญญาอันล้ำค่าและยิ่งใหญ่
เดวิด เอ. เบดนาร์ 

Sunday Morning Session

หันไปหาพระเจ้า
ดับเบิลยู. คริสโตเฟอร์ วัดเดลล์ 

Sunday Morning Session

องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอให้นัยน์ตาของข้าพระองค์ทั้งสองหายบอด
ดับเบิลยู.เครก ซวิค 

Sunday Morning Session

อย่ากลัวเลยที่จะทำดี
เฮนรีย์ บี. อายริงก์ 

Sunday Afternoon Session

เดินทางต่อไป!
เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด 

Sunday Afternoon Session

พยานอันทรงพลังของพระผู้เป็นเจ้า: พระคัมภีร์มอรมอน
แทด อาร์. คอลลิสเตอร์ 

Sunday Afternoon Session

แยกจากกัน แต่ยังคงเป็นหนึ่งเดียว
โซนี แอล. คอช 

Sunday Afternoon Session

เราวางใจพระองค์หรือไม่ ยากแหละดี
สแตนลีย์ จี. เอลลิส 

Sunday Afternoon Session

ความจริงอันสำคัญยิ่ง—ความจำเป็นที่เราต้องปฏิบัติตาม
อะโดลสัน เดอเปาลา ปาเฮยา 

Sunday Afternoon Session

เจ้าจงแสวงหาจากบรรดาหนังสือดีที่สุด
เอียน เอส. อาร์เดิร์น 

Sunday Afternoon Session

จงรักกันและกันดังพระองค์ทรงรักเรา
โฮเซ แอล. อาลอนโซ 

Sunday Afternoon Session

สุรเสียงของพระเจ้า
นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น 
เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่และเจ้าหน้าที่ระดับสามัญของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 
ดัชนีเรื่องเล่าในการประชุมใหญ่ 

ข่าวศาสนจักร

เอ็ลเดอร์ฮวน เอ. อูเซดา
 

เลียโฮนา

เอ็ลเดอร์แพทริก เคียรอน
 

เลียโฮนา

ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
 

เลียโฮนา

อุทิศพระวิหารสามแห่ง
 

เลียโฮนา

ศาสดาพยากรณ์ อัครสาวกปฏิบัติศาสนกิจทั่วโลก
 

เลียโฮนา

แหล่งช่วยสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน
 

เลียโฮนา

พระคัมภีร์ที่แปลใหม่
 

เลียโฮนา

ศูนย์ฝึกอบรมผู้สอนศาสนา
 

เลียโฮนา

ซิสเตอร์บิงแฮมที่สหประชาชาติ
 

เลียโฮนา

ทิศทางใหม่สำหรับการประชุมฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคและการประชุมสมาคมสงเคราะห์
 
ตัวอย่างการประชุมสภา 

จงตามเรามา—สำหรับฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคและสมาคมสงเคราะห์

ต่างจากเดิมอย่างไร
 

จงตามเรามา—สำหรับฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคและสมาคมสงเคราะห์

การประชุมสภาวันอาทิตย์แรก
 

จงตามเรามา—สำหรับฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคและสมาคมสงเคราะห์

การประชุมวันอาทิตย์ที่สองและสาม
 

จงตามเรามา—สำหรับฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคและสมาคมสงเคราะห์

การประชุมวันอาทิตย์ที่สี่