Hoofdnavigatie overslaan

Kom dan en volg Mij

Het evangelie van Jezus Christus naleven, bestuderen en onderwijzen

Onderwijzen naar het voorbeeld van de Heiland

Als u vragen hebt over hoe u uw onderwijs kunt verbeteren, neem die vragen dan mee naar de leerkrachtenraad. Daar kunt u die met andere leerkrachten in uw wijk bespreken en samen tot zinvolle oplossingen, ideeën en inspiratie komen.

Meer lezen