Faapasi le faatautaiga autu

Sau, Mulimuli Mai ia te Au

Ola Ai, Aoaoina, ma le Aoao Atu o le Talalelei a Iesu Keriso

Aoao Atu i le Ala a le Faaola

Afai e i ai ni au fesili e uiga i le auala e faaleleia ai o se faiaoga, aumai au fesili i a outou fonotaga mo aufono a faiaoga. O iina e mafai ona tou fefautuaai ai ma isi faiaoga i la outou uarota ma saili faatasi ni fofo, manatu, ma uunaiga aoga.

Aoao Atili