• Home
  • Vodič za proučavanje Nauka i saveza i povijesti Crkve kod kuće za polaznike Vjeronauka

Vodič za proučavanje Nauka i saveza i povijesti Crkve kod kuće za polaznike Vjeronauka


Poglavlje Naslov Stranica SlušajPreuzmi

Cijeli priručnik

 
download
naslovnica 
UvodUvod u program proučavanja vjeronauka kod kuće 
Tablica čitanjaTablica čitanja Nauka i saveza i Povijesti Crkve 
DobrodošliDobro došli u Nauk i saveze i povijest Crkve 
Kronologija knjige Nauk i savezi i povijest Crkve 
Uvod u stihovnu okosnicu 
100 odlomaka iz stihovne okosnice 
Uvod u osnovne nauke 
Osnovni nauci 
Jedinica 1: Dan 1Jedinica 1: Dan 1, Naum spasenja 
Jedinica 1: Dan 2Jedinica 1: Dan 2, Veliki otpad 
Jedinica 1: Dan 3Jedinica 1: Dan 3, Nauk i savezi 1 
Jedinica 1: Dan 4Jedinica 1: Dan 4, Proučavanje Svetih pisama 
Jedinica 2: Dan 1Jedinica 2: Dan 1, Joseph Smith – Povijest 1:1–20 
Jedinica 2: Dan 2Jedinica 2: Dan 2: Josip Smith 2:21–26 
Jedinica 2: Dan 3Jedinica 2: Dan 3, Joseph Smith – Povijest 1:27–54; Nauk i savezi 2 
Jedinica 2: Dan 4Jedinica 2: Dan 4, Josip Smith 2:55–65 
Jedinica 3: Dan 1Jedinica 3: Dan 1, Nauk i savezi 3; 10 
Jedinica 3: Dan 2Jedinica 3: Dan 2, Nauk i savezi 4 
Jedinica 3: Dan 3Jedinica 3: Dan 3, Nauk i savezi 5 
Jedinica 3: Dan 4Jedinica 3: Dan 4, Joseph Smith – Povijest 1:66–67; Nauk i savezi 6–7 
Jedinica 4: Dan 1Jedinica 4: Dan 1, Nauk i savezi 8–9 
Jedinica 4: Dan 2Jedinica 4: Dan 2, Nauk i savezi 11–12 
Jedinica 4: Dan 3Jedinica 4: Dan 3, Joseph Smith – Povijest 1:68–75; Nauk i savezi 13 
Jedinica 4: Dan 4Jedinica 4: Dan 4, Nauk i savezi 14–16 
Jedinica 5: Dan 1Jedinica 5: Dan 1, Nauk i savezi 17 
Jedinica 5: Dan 2Jedinica 5: Dan 2, Nauk i savezi 18 
Jedinica 5: Dan 3Jedinica 5: Dan 3, Nauk i savezi 19:1–22 
Jedinica 5: Dan 4Jedinica 5: Dan 4, Nauk i savezi 19:23–41 
Jedinica 6: Dan 1Jedinica 6: Dan 1, Nauk i savezi 20:1–36 
Jedinica 6: Dan 2Jedinica 6: Dan 2, Nauk i savezi 20:38–67 
Jedinica 6: Dan 3Jedinica 6: Dan 3, Nauk i savezi 20:37 68–84 
Jedinica 6: Dan 4Jedinica 6: Dan 4, Nauk i savezi 21–23 
Jedinica 7: Dan 1Jedinica 7: Dan 1, Nauk i savezi 24–26 
Jedinica 7: Dan 2Jedinica 7: Dan 2, Nauk i savezi 27 
Jedinica 7: Dan 3Jedinica 7: Dan 3, Nauk i savezi 28 
Jedinica 7: Dan 4Jedinica 7: Dan 4, Nauk i savezi 29:1–30 
Jedinica 8: Dan 1Jedinica 8: Dan 1, Nauk i savezi 29:31–50 
Jedinica 8: Dan 2Jedinica 8: Dan 2, Nauk i savezi 30–32 
Jedinica 8: Dan 3Jedinica 8: Dan 3, Nauk i savezi 33–34 
Jedinica 8: Dan 4Jedinica 8: Dan 4, Nauk i savezi 35 
Jedinica 9: Dan 1Jedinica 9: Dan 1, Nauk i savezi 36–37 
Jedinica 9: Dan 2Jedinica 9: Dan 2, Nauk i savezi 38 
Jedinica 9: Dan 3Jedinica 9: Dan 3, Nauk i savezi 39–40 
Jedinica 9: Dan 4Jedinica 9: Dan 4, U Ohiju 
Jedinica 10: Dan 1Jedinica 10: Dan 1, Nauk i savezi 41 
Jedinica 10: Dan 2Jedinica 10: Dan 2, Nauk i savezi 42:1–29 
Jedinica 10: Dan 3Jedinica 10: Dan 3, Nauk i savezi 42:30–93 
Jedinica 10: Dan 4Jedinica 10: Dan 4, Nauk i savezi 43–44 
Jedinica 11: Dan 1Jedinica 11: Dan 1, Nauk i savezi 45:1-15 
Jedinica 11: Dan 2Jedinica 11: Dan 2, Nauk i savezi 45:16–75 
Jedinica 11: Dan 3Jedinica 11: Dan 3, Nauk i savezi 46 
Jedinica 11: Dan 4Jedinica 11: Dan 4, Nauk i savezi 47–48 
Jedinica 12: Dan 1Jedinica 12: Dan 1, Nauk i savezi 49 
Jedinica 12: Dan 2Jedinica 12: Dan 2, Nauk i savezi 50 
Jedinica 12: Dan 3Jedinica 12: Dan 3, Nauk i savezi 51–52 
Jedinica 12: Dan 4Jedinica 12: Dan 4, Nauk i savezi 53–56 
Jedinica 13: Dan 1Jedinica 13: Dan 1, Središnje mjesto Siona 
Jedinica 13: Dan 2Jedinica 13: Dan 2, Nauk i savezi 57 
Jedinica 13: Dan 3Jedinica 13: Dan 3, Nauk i savezi 58 
Jedinica 13: Dan 4Jedinica 13: Dan 4, Nauk i savezi 59 
Jedinica 14: Dan 1Jedinica 14: Dan 1, Nauk i savezi 60–62 
Jedinica 14: Dan 2Jedinica 14: Dan 2, Nauk i savezi 63 
Jedinica 14: Dan 3Jedinica 14: Dan 3, Nauk i savezi 64:1–19 
Jedinica 14: Dan 4Jedinica 14: Dan 4, Nauk i savezi 64:20–43 
Jedinica 15: Dan 1Jedinica 15: Dan 1, Nauk i savezi 65–66 
Jedinica 15: Dan 2Jedinica 15: Dan 2, Nauk i savezi 67 
Jedinica 15: Dan 3Jedinica 15: Dan 3, Nauk i savezi 68 
Jedinica 15: Dan 4Jedinica 15: Dan 4, Nauk i savezi 69–71 
Jedinica 16: Dan 1Jedinica 16: Dan 1, Nauk i savezi 72–74 
Jedinica 16: Dan 2Jedinica 16: Dan 2, Nauk i savezi 75 
Jedinica 16: Dan 3Jedinica 16: Dan 3, Nauk i savezi 76:1–46 
Jedinica 16: Dan 4Jedinica 16: Dan 4, Nauk i savezi 76:50–80 
Jedinica 17: Dan 1Jedinica 17: Dan 1, Nauk i savezi 76:81–119; 77 
Jedinica 17: Dan 2Jedinica 17: Dan 2, Nauk i savezi 78–80 
Jedinica 17: Dan 3Jedinica 17: Dan 3, Nauk i savezi 81 
Jedinica 17: Dan 4Jedinica 17: Dan 4, Nauk i savezi 82–83 
Jedinica 18: Dan 1Jedinica 18: Dan 1, Nauk i savezi 84:1–42 
Jedinica 18: Dan 2Jedinica 18: Dan 2, Nauk i savezi 84:43–120 
Jedinica 18: Dan 3Jedinica 18: Dan 3, Nauk i savezi 85–86 
Jedinica 18: Dan 4Jedinica 18: Dan 4, Nauk i savezi 87 
Jedinica 19: Dan 1Jedinica 19: Dan 1, Nauk i savezi 88:1–40 
Jedinica 19: Dan 2Jedinica 19: Dan 2, Nauk i savezi 88:41–69 
Jedinica 19: Dan 3Jedinica 19: Dan 3, Nauk i savezi 88:70–141 
Jedinica 19: Dan 4Jedinica 19: Dan 4, Nauk i savezi 89 
Jedinica 20: Dan 1Jedinica 20: Dan 1, Nauk i savezi 90–92 
Jedinica 20: Dan 2Jedinica 20: Dan 2, Nauk i savezi 93 
Jedinica 20: Dan 3Jedinica 20: Dan 3, Nauk i savezi 94–96 
Jedinica 20: Dan 4Jedinica 20: Dan 4, Nauk i savezi 97 
Jedinica 21: Dan 1Jedinica 21: Dan 1, Nauk i savezi 98 
Jedinica 21: Dan 2Jedinica 21: Dan 2, Nauk i savezi 99–100 
Jedinica 21: Dan 3Jedinica 21: Dan 3, Nauk i savezi 101:1–16 
Jedinica 21: Dan 4Jedinica 21: Dan 4, Nauk i savezi 101:17–42 
Jedinica 22: Dan 1Jedinica 22: Dan 1, Nauk i savezi 101:43–101; 102 
Jedinica 22: Dan 2Jedinica 22: Dan 2, Nauk i savezi 103 
Jedinica 22: Dan 3Jedinica 22: Dan 3, Nauk i savezi 104 
Jedinica 22: Dan 4Jedinica 22: Dan 4, Nauk i savezi 105 
Jedinica 23: Dan 1Jedinica 23: Dan 1, Nauk i savezi 106; 107:1–20 
Jedinica 23: Dan 2Jedinica 23: Dan 2, Nauk i savezi 107:21–38 
Jedinica 23: Dan 3Jedinica 23: Dan 3, Nauk i savezi 107:39–100; 108 
Jedinica 23: Dan 4Jedinica 23: Dan 4, Nauk i savezi 137 
Jedinica 24: Dan 1Jedinica 24: Dan 1, Nauk i savezi 109 
Jedinica 24: Dan 2Jedinica 24: Dan 2, Nauk i savezi 110 
Jedinica 24: Dan 3Jedinica 24: Dan 3, Nauk i savezi 111 
Jedinica 24: Dan 4Jedinica 24: Dan 4, Nauk i savezi 112 
Jedinica 25: Dan 1Lekcija 25: Dan 1, Crkva se seli u sjeverni Missouri 
Jedinica 25: Dan 2Jedinica 25: Dan 2, Nauk i savezi 113-114 
Jedinica 25: Dan 3Jedinica 25: Dan 3, Nauk i savezi 115–116 
Jedinica 25: Dan 4Jedinica 25: Dan 4, Nauk i savezi 117–120 
Jedinica 26: Dan 1Jedinica 26: Dan 1, Nauk i savezi 121:1–10; 122 
Jedinica 26: Dan 2Jedinica 26: Dan 2, Nauk i savezi 121:11–33 
Jedinica 26: Dan 3Jedinica 26: Dan 3, Nauk i savezi 121:34–46 
Jedinica 26: Dan 4Jedinica 26: Dan 4, Nauk i savezi 123: Uspostavljanje Nauvooa 
Jedinica 27: Dan 1Jedinica 27: Dan 1, Nauk i savezi 124:1–83 
Jedinica 27: Dan 2Jedinica 27: Dan 2, Nauk i savezi 124:84–145; 125–126 
Jedinica 27: Dan 3Jedinica 27: Dan 3, Nauk i savezi 127; 128:1–11 
Jedinica 27: Dan 4Jedinica 27: Dan 4, Nauk i savezi 128:12–25 
Jedinica 28: Dan 1Jedinica 28: Dan 1, Nauk i savezi 129; 130:1–11; 22–23 
Jedinica 28: Dan 2Jedinica 28: Dan 2, Nauk i savezi 130:12–21 
Jedinica 28: Dan 3Jedinica 28: Dan 3, Nauk i savezi 131 
Jedinica 28: Dan 4Jedinica 28: Dan 4, Nauk i savezi 132:1–33 
Jedinica 29: Dan 1Jedinica 29: Dan 1, Nauk i savezi 133:1–35 
Jedinica 29: Dan 2Jedinica 29: Dan 2, Nauk i savezi 133:36–74 
Jedinica 29: Dan 3Jedinica 29: Dan 3, Nauk i savezi 134 
Jedinica 29: Dan 4Jedinica 29: Dan 4, Nauk i savezi 135 
Jedinica 30: Dan 1Jedinica 30: Dan 1, Nasljeđivanje predsjedništva 
Jedinica 30: Dan 2Jedinica 30: Dan 2, Napuštanje Nauvooa; Put kroz Iowu; Nauk i savezi 136:1–18 
Jedinica 30: Dan 3Jedinica 30: Dan 3, Nauk i savezi 136:19–42 
Jedinica 30: Dan 4Jedinica 30: Dan 4, pioniri s ručnim kolicima,1856.–1860. 
Jedinica 31: Dan 1Jedinica 31: Dan 1, Rat u Uti i pokolj u Mountain Meadowsu 
Jedinica 31: Dan 2Jedinica 31: Dan 2, Izlazak na vidjelo Dragocjenog bisera 
Jedinica 31: Dan 3Jedinica 31: Dan 3, Službena izjava 1 i stalni razvoj hramskog djela 
Jedinica 31: Dan 4Jedinica 31: Dan 4, Nauk i savezi 138 
Jedinica 32: Dan 1Jedinica 32: Dan 1, Organizacije i programi Crkve 
Jedinica 32: Dan 2Jedinica 32: Dan 2, Službena izjava 2 
Jedinica 32: Dan 3Jedinica 32: Dan 3, Ubrzanje djela spasenja 
Jedinica 32: Dan 4Jedinica 32: Dan 4, Obitelj: Proglas svijetu