O Poloaiga

Mo Le Malosi o le Autalavou


O Poloaiga Sili e Lua

 1. E te alofa atu i le Alii lou Atua ma lou loto atoa, ma lou agaga atoa, ma lou manatu atoa, o le poloaiga muamua lena ma le sili.

 2. E faapena foi lona lua, E te alofa atu i le lua te tuaoi, ia pei o oe lava ia te oe. O na poloaiga e lua ua autu ai le tulafono uma ma le au perofeta.

O Tulafono e Sefulu

 1. Aua nei e fai mo oe ni atua ese i ou luma.

 2. Aua e te fai mo oe se tupua ua ta. …

 3. Aua e te ta’u fua le suafa o Ieova lou Atua. …

 4. Ia e manatua le aso sapati, e te faapaiaina. …

 5. Ia e ava i lou tama ma lou tina. …

 6. Aua e te fasioti tagata.

 7. Aua e te mulilua.

 8. Aua e te gaoi.

 9. Aua e te molimau pepelo i le lua te tuaoi.

 10. Aua e te manao.