• Home
  • Evangeeliumi taastamise alused: õpetaja käsiraamat

Evangeeliumi taastamise alused: õpetaja käsiraamat


Peatükk Pealkiri Lehekülg KuulaLaadi alla

Terve käsiraamat

 
download
tiitelleht 
SissejuhatusSissejuhatus teosesse „Evangeeliumi taastamise alused: õpetaja käsiraamat” (Religioon 225) 
1. õppetund1. õppetund: Imepärane töö ja imetegu 
2. õppetund2. õppetund: Esimene nägemus 
3. õppetund3. õppetund: Mormoni Raamatu esiletulemine 
4. õppetund4. peatükk: Mormoni Raamat – meie usundi päiskivi 
5. õppetund5. õppetund: Preesterluse taastamine 
6. õppetund6. õppetund: Kiriku organiseerimine 
7. õppetund7. õppetund: Igavikulise evangeeliumi kuulutamine 
8. õppetund8. õppetund: Viimse aja Iisraeli kokkukogumine 
9. õppetund9. peatükk: Järgige elavat prohvetit 
10. õppetund10. õppetund: Otsige tõde 
11. õppetund11. õppetund: Issanda hääl Õpetuse ja Lepingute raamatus 
12. õppetund12. õppetund: Lisapühakirjad meie päevil 
13. õppetund13. õppetund: „Nägemus” 
14. õppetund14. õppetund: Kirtlandi tempel ja preesterluse võtmed 
15. õppetund15. õppetund: Tugevus keset vastuseisu 
16. õppetund16. õppetund: Surnute lunastamine 
17. õppetund17. õppetund: Evangeeliumi õpetused Nauvoos 
18. õppetund18. õppetund: Abiühing ja Kirik 
19. õppetund19. õppetund: Õpetus igavesest abielust ja perekonnast 
20. õppetund20. õppetund: Mitmikabielu 
21. õppetund21. õppetund: Joseph Smithi prohvetlik missioon 
22. õppetund22. õppetund: Prohvet Joseph Smithi märtrisurm 
23. õppetund23. õppetund: Õigusjärgsus presidentkonnas 
24. õppetund24. õppetund: Nauvoo mahajätmine ja teekond läände 
25. õppetund25. õppetund: Utah’ sõda ja Mountain Meadowsi tapatalgud 
26. õppetund26. õppetund: Ilmutus preesterlusest 
27. õppetund27. õppetund: Maailma ettevalmistamine Jeesuse Kristuse teiseks tulemiseks 
28. õppetund28. õppetund: Päästmistöö kiirendamine 
Käsilehed