Temelji Obnove, priručnik za učitelja


Poglavlje Naslov Stranica SlušajPreuzmi

Cijeli priručnik

 
download
naslovnica 
UvodTemelji Obnove, priručnik za učitelja 
Lekcija 1Lekcija 1: Djelo čudno i prečudno 
Lekcija 2Lekcija 2: Prvo viđenje 
Lekcija 3Lekcija 3: Izlazak na vidjelo Mormonove knjige 
Lekcija 4Lekcija 4: Mormonova knjiga – zaglavni kamen naše vjere 
Lekcija 5Lekcija 5: Obnova svećeništva 
Lekcija 6Lekcija 6: Uspostava Crkve 
Lekcija 7Lekcija 7: Navještaj vječno evanđelje 
Lekcija 8Lekcija 8: Sabiranje Izraela posljednjih dana 
Lekcija 99. poglavlje: Slijedite živućeg proroka 
Lekcija 10Lekcija 10: Tražiti istinu 
Lekcija 11Lekcija 11: Gospodinov glas u Nauku i savezima 
Lekcija 12Lekcija 12: Dodatna Sveta pisma u naše doba 
Lekcija 13Lekcija 13: »Viđenje« 
Lekcija 14Lekcija 14: Hram u Kirtlandu i svećenički ključevi 
Lekcija 15Lekcija 15: Snaga posred oprečnosti 
Lekcija 16Lekcija 16: Otkupljenje mrtvih 
Lekcija 17Lekcija 17: Evanđeoska naučavanja u Nauvoou 
Lekcija 18Lekcija 18: Potporno društvo i Crkva 
Lekcija 19Lekcija 19: Nauk vječnog braka i obitelji 
Lekcija 20Lekcija 20: Mnogoženstvo 
Lekcija 21Lekcija 21: Proročko poslanje Josepha Smitha 
Lekcija 22Lekcija 22: Mučeništvo proroka Josepha Smitha 
Lekcija 23Lekcija 23: Nasljeđivanje predsjedništva 
Lekcija 24Lekcija 24: Napuštanje Nauvooa i put na zapad 
Lekcija 25Lekcija 25: Rat u Uti i pokolj u Mountain Meadowsu 
Lekcija 26Lekcija 26: Objava o svećeništvu 
Lekcija 27Lekcija 27: Pripremanje svijeta za Drugi dolazak Isusa Krista 
Lekcija 28Lekcija 28: Ubrzanje djela spasenja 
Uručci