• Home
  • A visszaállítás alapjai hitoktatói kézikönyv

A visszaállítás alapjai hitoktatói kézikönyv


Fejezet Cím Aktuális oldal:

Teljes kézikönyv

 
címlap 
BevezetésBevezetés A visszaállítás alapjai hitoktatói kézikönyvhöz (Hittan 225) 
1. lecke1. lecke: Egy bámulatos mű és csoda 
2. lecke2. lecke: Az első látomás 
3. lecke3. lecke: A Mormon könyve napvilágra kerülése 
4. lecke4. fejezet: A Mormon könyve – vallásunk záróköve 
5. lecke5. lecke: A papság visszaállítása 
6. lecke6. lecke: Az egyház megszervezése 
7. lecke7. lecke: Hirdesd az örök evangéliumot! 
8. lecke8. lecke: Az utolsó napi Izráel összegyűjtése 
9. lecke9. fejezet: Kövesd az élő prófétát! 
10. lecke10. lecke: Keresd az igazságot! 
11. lecke11. lecke: Az Úr hangja a Tan és a szövetségekben 
12. lecke12. lecke: További szentírások napjainkban 
13. lecke13. lecke: „A látomás” 
14. lecke14. lecke: A Kirtland templom és a papsági kulcsok 
15. lecke15. lecke: Erő az ellenállás közepette 
16. lecke16. lecke: A halottak megváltása 
17. lecke17. lecke: Evangéliumi tanítások Nauvooban 
18. lecke18. lecke: A Segítőegylet és az egyház 
19. lecke19. lecke: Az örökkévaló házasság és család tana 
20. lecke20. lecke: Többnejűség 
21. lecke21. lecke: Joseph Smith prófétai küldetése 
22. lecke22. lecke: Joseph Smith próféta vértanúsága 
23. lecke23. lecke: Utódlás az elnökségben 
24. lecke24. lecke: Nauvoo elhagyása és a nyugatra vezető út 
25. lecke25. lecke: A utahi háború és a Mountain Meadows-i mészárlás 
26. lecke26. lecke: Kinyilatkoztatás a papságról 
27. lecke27. lecke: A világ felkészítése Jézus Krisztus második eljövetelére 
28. lecke28. lecke: A szabadítás munkájának meggyorsítása 
Kiosztandó anyagok