• Home
  • Jeesus Kristus ja igavikuline evangeelium: õpetaja käsiraamat

Jeesus Kristus ja igavikuline evangeelium: õpetaja käsiraamat


Peatükk Pealkiri Lehekülg KuulaLaadi alla

Terve käsiraamat

 
download
tiitelleht 
SissejuhatusSissejuhatus teosesse „Jeesus Kristus ja igavikuline evangeelium: õpetaja käsiraamat” 
1. õppetund1. õppetund: Jeesus on elav Kristus 
2. õppetund2. õppetund: Jeesus Kristus on kogu inimajaloo keskmeks 
3. õppetund3. õppetund: Jehoova ja Tema surelikkusele eelnev teenimistöö 
4. õppetund4. õppetund: Jehoova lõi maa 
5. õppetund5. õppetund: Jeesus Kristus oli Vana Testamendi Jehoova 
6. õppetund6. õppetund: Jeesuse Kristuse võrdkujud, tähendused ja sümbolid 
7. õppetund7. õppetund: Jeesus Kristus – Jumala Ainusündinud Poeg lihas 
8. õppetund8. õppetund: Jeesus Kristus täitis kõike õigust 
9. õppetund9. õppetund: Päästja sügav mõju 
10. õppetund10. õppetund: Tule ning järgi mind  
11. õppetund11. õppetund: Jeesus Kristus käis mööda maad ja tegi head 
12. õppetund12. õppetund: Imed Palestiina teedel 
13. õppetund13. õppetund: Jeesus Kristus kutsus kaksteist apostlit 
14. õppetund14. õppetund: Jeesus Kristus on Messias 
15. õppetund15. õppetund: Jeesus Kristus pani aluse sakramendile 
16. õppetund16. õppetund: Päästja tegi lepituse kogu inimkonna pattude eest 
17. õppetund17. õppetund: Päästja kannatas ja suri ristil Kolgatal 
18. õppetund18. õppetund: Päästja teenis vaimumaailmas 
19. õppetund19. õppetund: Ta on üles tõusnud 
20. õppetund20. õppetund: Päästja teenis oma „teiste lammaste” seas 
21. õppetund21. õppetund: Jeesus Kristus organiseeris oma Kiriku 
22. õppetund22. õppetund: Isa ja Poeg ilmusid Joseph Smithile 
23. õppetund23. õppetund: Päästja taastas oma preesterluse, Kiriku ja evangeeliumi 
24. õppetund24. õppetund: Ta elab! 
25. õppetund25. õppetund: Jeesus Kristus tuleb ühel päeval maa peale tagasi 
26. õppetund26. õppetund: Jeesus Kristus valitseb kui kuningate Kuningas ja mõistab kohut maailma üle 
27. õppetund27. õppetund: Jeesus Kristus on maailma valgus, elu ja lootus 
28. õppetund28. õppetund: Isiklik tunnistus Jeesusest Kristusest 
Käsilehtedest