• Home
  • Priručnik za učitelje Isus Krist i vječno evanđelje

Priručnik za učitelje Isus Krist i vječno evanđelje


Poglavlje Naslov Stranica SlušajPreuzmi

Cijeli priručnik

 
download
naslovnica 
UvodUvod u priručnik za učitelja Isus Krist i vječno evanđelje 
Lekcija 1Lekcija 1: Isus jest živući Krist 
Lekcija 2Lekcija 2: Isus Krist je središnja ličnost cijele ljudske povijesti 
Lekcija 3Lekcija 3: Jahve i njegovo predsmrtno službeništvo 
Lekcija 4Lekcija 4: Jahve je stvorio Zemlju 
Lekcija 5Lekcija 5: Isus Krist je bio Jahve Starog zavjeta 
Lekcija 6Lekcija 6: Prauzori, sjene i simboli Isusa Krista 
Lekcija 7Lekcija 7: Isus Krist – Božji Jedinorođeni Sin u tijelu 
Lekcija 8Lekcija 8: Isus Krist je ispunio svu pravednost 
Lekcija 9Lekcija 9: Spasiteljev snažan utjecaj 
Lekcija 10Lekcija 10: Dođi, slijedi me 
Lekcija 11Lekcija 11: Isus Krist je prošao čineći dobro 
Lekcija 12Lekcija 12: Čuda na Palestinskim putovima 
Lekcija 13Lekcija 13: Isus Krist je pozvao dvanaestoricu apostola 
Lekcija 14Lekcija 14: Isus Krist jest Mesija 
Lekcija 15Lekcija 15: Isus Krist je ustanovio sakrament 
Lekcija 16Lekcija 16: Spasitelj je pomirio za grijehe cijelog čovječanstva 
Lekcija 17Lekcija 17: Spasitelj je patio i umro na križu na Kalvariji 
Lekcija 18Lekcija 18: Spasitelj je posluživao u svijetu duhova 
Lekcija 19Lekcija 19: Uskrsnuo je 
Lekcija 20Lekcija 20: Spasitelj je posluživao svojim »drugim ovcama« 
Lekcija 21Lekcije 21: Isus Krist je uspostavio svoju Crkvu 
Lekcija 22Lekcija 22: Otac i Sin objavili se Josephu Smithu 
Lekcija 23Lekcija 23: Spasitelj je obnovio svoje svećeništvo, Crkvu i evanđelje 
Lekcija 24Lekcija 24: On živi! 
Lekcija 25Lekcija 25: Isus Krist će se jednoga dana vratiti 
Lekcija 26Lekcija 26: Isus Krist će vladati kao Kralj kraljeva i Sudac svijeta 
Lekcija 27Lekcija 27: Isus Krist je svjetlost, život i nada svijetа 
Lekcija 28Lekcija 28: Osobno svjedočanstvo o Isusu Kristu 
Handouts