• Home
  • Jézus Krisztus és az örökkévaló evangélium hitoktatói kézikönyv

Jézus Krisztus és az örökkévaló evangélium hitoktatói kézikönyv


Fejezet Cím Aktuális oldal:

Teljes kézikönyv

 
címlap 
BevezetésBevezetés a Jézus Krisztus és az örökkévaló evangélium hitoktatói kézikönyvhöz 
1. lecke1. lecke: Jézus az élő Krisztus 
2. lecke2. lecke: Jézus Krisztus az egész emberi történelem középpontjában áll 
3. lecke3. lecke: Jehova és az Ő halandóság előtti szolgálata 
4. lecke4. lecke: Jehova megteremtette a földet 
5. lecke5. lecke: Jézus Krisztus volt az Ószövetség Jehovája 
6. lecke6. lecke: Jézus a Krisztus mintái, árnyékképei és jelképei 
7. lecke7. lecke: Jézus Krisztus – Isten Egyszülött Fia a testben 
8. lecke8. lecke: Jézus Krisztus minden igazságot betöltött 
9. lecke9. lecke: A Szabadító mélységes hatása 
10. lecke10. lecke: Jöjj, kövess engem! 
11. lecke11. lecke: Jézus Krisztus „széjjeljárt jót tévén” 
12. lecke12. lecke: Csodatételek Palesztina útjain 
13. lecke13. lecke: Jézus Krisztus elhívott tizenkét apostolt 
14. lecke14. lecke: Jézus Krisztus a Messiás 
15. lecke15. lecke: Jézus Krisztus bevezette az Úrvacsorát 
16. lecke16. lecke: A Szabadító kiengesztelt az egész emberiség bűneiért 
17. lecke17. lecke: A Szabadító szenvedett és meghalt a Kálvária keresztjén 
18. lecke18. lecke: A Szabadító szolgált a lélekvilágban 
19. lecke19. lecke: Feltámadott! 
20. lecke20. lecke: A Szabadító szolgált az Ő „más juhainak” 
21. lecke21. lecke: Jézus Krisztus megszervezte az egyházát 
22. lecke22. lecke: Az Atya és a Fiú megjelent Joseph Smithnek 
23. lecke23. lecke: A Szabadító visszaállította papságát, egyházát és evangéliumát 
24. lecke24. lecke: Ő él! 
25. lecke25. lecke: Jézus Krisztus egy napon vissza fog térni 
26. lecke26. lecke: Jézus Krisztus királyok Királyaként fog uralkodni és megítéli a világot 
27. lecke27. lecke: Jézus Krisztus a világ világossága, élete és reménysége 
28. lecke28. lecke: Személyes tanúbizonyság Jézus Krisztusról 
Handouts