11

Naučavati naum spasenja (2. dio)

Misionarska priprema – Priručnik za učitelje


Uvod

Naum spasenja pribavio je Spasitelja da prevlada učinke Adamovog Pada. Kroz Spasiteljevo Pomirenje mi možemo prevladati smrt, grijeh i tugu. Uz to, uskrsnut ćemo, a pravedni će se vratiti u Božju nazočnost i postati poput njega. Budući misionari trebali bi jasno razumjeti nauk nauma spasenja te bi trebali biti spremni jednostavno ih objasniti i snažno svjedočiti o njima.

Napredna priprema

Prijedlozi za podučavanje

Pomirenje Isusa Krista

Zapišite sljedeće na ploču prije početka nastave:

»[Ivan 3:16] sažima cijeli naum spasenja« (starješina Bruce R. McConkie).

Kada nastava započne zatražite od polaznika da u tišini pročitaju Ivana 3:16 te razmotre kako ovaj stih »sažima cijeli naum spasenja«.

Nakon što su polaznici imali nekoliko trenutaka da pročitaju i razmisle, pozovite ih da rasprave o tome kako ovaj stih sažima naum spasenja. Ukoliko je potrebno, možete pročitati sljedeću izjavu starješine Brucea R. McConkieja (1915.–1985.) iz Zbora dvanaestorice apostola o Ivanu 3:16:

Starješina Bruce R. McConkie

»Ovo je vjerojatno najpoznatiji i najsnažniji zasebni stih iz Svetih pisama ikada izgovoren. On sažima cijeli naum spasenja, povezujući Oca, Sina, njegovu pomirbenu žrtvu, to uvjerenje u njega koje pretpostavlja pravedna djela i konačno vječno uzvišenje vjernih« (Doctrinal New Testament Commentary, 3 izdanja [1965.–1973.], 1:144).

Neka polaznik naglas pročita prvi odlomak u odsjeku »Pomirenje« na stranici 48 priručnika Propovijedaj moje evanđelje. Zatim upitajte:

 • Kako biste u jednoj rečenici izjavili zašto je pomirbena žrtva Isusa Krista toliko važna za svako Božje dijete? (Odgovori polaznika trebali bi uključivati nauk da je Pomirenje Isusa Krista omogućilo da prevladamo učinke Pada.)

 • Koji su učinci Pada koje proživljavamo? (Glavni učinci pada su [1] tjelesna smrt, [2] grijeh i duhovna smrt [odvajanje od Boga] te [3] patnja i tuga.)

Dok polaznici odgovaraju, razmotrite navesti njihove odgovore u stupac na ploči pod naslovom »Učinci Pada«. Tada ispunite stupac s desne strane pod naslovom »Kako Pomirenje prevladava učinke Pada« (ili prikažite ovu tablicu koristeći drugu metodu):

Učinci Pada

Kako Pomirenje prevladava učinke Pada

Tjelesna smrt

1. Korinćanima 15:20–22

Alma 11:42–45

Propovijedaj moje evanđelje, 48, »Pomirenje«, odlomak 2.

Grijeh i duhovna smrt

Alma 34:8–9

NiS 19:15–19

Propovijedaj moje evanđelje, 48–49, »Pomirenje«, odlomci 3–5.

Patnja i tuga

Izaija 53:3–5

Alma 7:11–13

Propovijedaj moje evanđelje, 48–49, »Pomirenje«, odlomak 6.

Rasporedite razred na trećine i svaku trećinu zadužite da prouči reference u jednoj od tri kategorije u tablici. Zatražite polaznike da se pripreme iznijeti kako materijali koje su proučili pomažu objasniti kako Pomirenje Isusa Krista prevladava učinke Pada. Recite polaznicima da stihovi iz Svetih pisama u ovoj tablici predstavljaju mnoge odlomke koji bi se mogli iskoristiti da se prikaže nauk Pomirenja te da oni trebaju proučiti dodatne odlomke radi dubljeg razumijevanja ovog nauka. Nakon što im date dovoljno vremena za proučavanje, pozovite nekoliko polaznika iz svake trećine razreda da objasni što su proučavali i kako nam to pomaže razumjeti kako nas Pomirenje može blagosloviti.

Dajte polaznicima nekoliko minuta da zapišu nekoliko rečenica koje sažimaju ili naglašavaju što bi htjeli naučavati istraživača o Pomirenju Isusa Krista. Nakon nekoliko minuta, razmotrite pozvati nekoliko polaznika da pročitaju razredu što su napisali.

ikona videaPozovite Duha da pomogne polaznicima osjetiti istinu i važnost Pomirenja Isusa Krista prikazujući video prikaz »For God So Loved the World« (4:48). Neka polaznici potraže načine na koje je Isus Krist pokazao svoju ljubav za svijet.

Nakon prikazivanja videa, upitajte:

 • Koji su neki od načina na koje je Isus Krist pokazivao svoju ljubav za druge?

 • Kako vam ovaj video pomaže cijeniti Spasiteljevo službeništvo i pomirbeno poslanje?

Pozovite polaznike da se osvrnu na ono što su napisali o onom što bi htjeli podučavati istraživača o Pomirenju Isusa Krista. Dajte im nekoliko dodatnih minuta da zapišu dodatne rečenice koje sažimaju ono što vjeruju i mogu posvjedočiti o Pomirenju Isusa Krista. Nakon nekoliko minuta, zadužite polaznike da se udruže s drugim članom razreda te da međusobno odglume kako bi posvjedočili istraživaču o Pomirenju Isusa Krista.

Nakon što je svaki polaznik imao priliku glumiti, dovršite ovaj dio lekcije pitajući:

 • Zašto je važno da misionari redovito iznose svoje svjedočanstvo o Isusu Kristu onima koje naučavaju? (Možete naglasiti da je jedna od uloga Duha Svetoga svjedočiti o Isusu Kristu vidi Ivan 15:26; 3. Nefi 11:32]; stoga, kada drugima svjedočimo o Isusu Kristu, prizivamo Duha Svetoga da potvrdi naše svjedočanstvo u srcu onih koje podučavamo.)

Potaknite polaznike da razmotre što bi mogli učiniti kako bi produbili svoju zahvalnost za Isusa Krista i njegovo Pomirenje te produbili svoje svjedočanstvo o njima. Obećajte polaznicima da će produbljivanjem svojeg svjedočanstva o Spasitelju postati bolje pripremljeni za pozivanje drugih da dođu Kristu.

Naša vječna sudbina

Uputite polaznike na dijagram koji se nalazi u kućici »Naum spasenja« na stranici 51 priručnika Propovijedaj moje evanđelje. Pozovite polaznike da prvo prouče dijagram, a zatim nacrtaju vlastitu verziju bez gledanja u priručnik Propovijedaj moje evanđelje. Njihovi dijagrami mogu preuzeti razne oblike dokle god uključuju glavne dijelove nauma spasenja. Podsjetite polaznike da misionari trebaju biti u stanju istraživačima objasniti glavne dijelove nauma spasenja na jednostavan način.

Kako biste pomogli polaznicima razumjeti sadržaj koji se nalazi u tri preostala odsjeka lekcije 2 u priručniku Propovijedaj moje evanđelje (stranice 49–50), zatražite polaznike da odvoje nekoliko minuta kako bi pročitali odsjeke i prepoznali nauke, načela i ideje koje istraživači trebaju znati. Dok polaznici čitaju, prikažite naslove odsjeka u tablici na ploči:

Što istraživač treba znati?

Svijet duhova

Uskrsnuće, Sud i besmrtnost

Kraljevstva slave

Može biti korisno da polaznici prouče jedan po jedan odsjek i iznesu nauke, načela ili ideje koje su prepoznali prije nego što nastave s čitanjem drugog odsjeka. Možete pozvati polaznika da zabilježi odgovore razreda pod ispravnim naslovom na ploči. Razmotrite zatražiti polaznike da precrtaju tablicu u svoj dnevnik proučavanja te ju ispune dok razred raspravlja o svakom odsjeku.

Pitanja poput sljedećih mogu pomoći polaznicima analizirati ono što su pročitali:

 • Koji će utjecaj naše odluke ovdje na zemlji imati na nas kada umremo?

 • Kako naše razumijevanje Suda utječe na naše odluke sada?

 • Kako Pomirenje Isusa Krista utječe na svaku fazu našeg postojanja (predsmrtnu, smrtnu i zagrobnu)?

 • Zašto je važno biti jasan i jednostavan kada predstavljamo ove istine drugima?

Objasnite polaznicima da je jedan od važnih nauka Obnove taj da Božja djeca imaju potencijal postati poput njega. Naše razumijevanje Nebeskog Oca nudi nam nadu da kroz Pomirenje Isusa Krista možemo napredovati i primati blagoslove uzvišenja (vidi »Uzvišenje« u priručniku Propovijedaj moje evanđelje na strani 56). Iako bismo jednoga dana mogli postati poput Boga, uvijek ćemo ga štovati. Naš napredak nikada neće promijeniti njegovu osobnost kao i osobnost našeg Oca i Boga. (Za više informacija o ovoj temi, vidi Gospel topics članak pod naslovom »Becoming Like God« na stranici lds.org/topics.)

Rasporedite razred u parove i pozovite svaki par da se pripremi podučavati nekoga o svrsi života i što nam se događa nakon što umremo. Dok se pripremaju, polaznici mogu pogledati stranice 48–49 priručnika Propovijedaj moje evanđelje ili, ako je dostupna, stranice 10–15 misionarske brošure Naum spasenja. Potaknite polaznike da iskoriste barem jedan odlomak iz Svetih pisama dok podučavaju. Također, potaknite ih da koriste dijagrame nauma spasenja koje su stvorili ili dijagram na stranici 51 priručnika Propovijedaj moje evanđelje. Objasnite da bi njihovo podučavanje trebalo biti jasno i jednostavno te bi trebalo bit dovršeno s njihovim svjedočanstvom. Dozvolite dovoljno vremena da se parovi pripreme podučavati pa pozovite svaki par da se udruži s drugim parom. Zadužite jedan par polaznika da podučava druga dva polaznika.

Dok suradnici dovršavaju svoje iskustvo podučavanje, neka svaka skupina raspravi među sobom o sljedećem: Što je prošlo dobro u poduci? Kako bi se polaznici koji su podučavali mogli poboljšati?

Zatim, zamijenite uloge i omogućite polaznicima koji su bili podučavani da podučavaju drugi par polaznika. Pobrinite se da imaju dovoljno vremena za primiti povratnu informaciju. Nakon što je svaki par podučavao, pozovite članove razreda da cijelom razredu iznesu uvide iz svojih iskustava.

Kako vrijeme dopusti, dovršite lekciju iznoseći svoje svjedočanstvo o naumu spasenja ili pozovite članove razreda da učine isto.

Pozivi na djelovanje

Pozovite polaznike da odaberu jednu li više od sljedećih aktivnosti na kojima će raditi izvan razreda kako bi produbili svoje razumijevanje nauma spasenja:

 • Vježbajte crtati dijagram na stranici 51 priručnika Propovijedaj moje evanđelje i objašnjavati glavne dijelove nauma spasenja, koristeći Sveta pisma koja će poduprijeti svaki dio.

 • Razmotrite kako biste mogli naučavati naum spasenja da biste pomogli nekome tko je nedavno izgubio člana obitelji ili voljenu osobu. Napišite kratak sažetak ili kratak pregled svojih ideja u svoj dnevnik proučavanja Svetih pisama.

 • Proučite govor o Pomirenju Isusa Krista s nedavnog općeg sabora. Prepoznajte načela iz govora koji će vam pomoći bolje razumijeti Pomirenje Isusa Krista. Sastavite popis načina na koje vas Pomirenje svakodnevno blagoslivlja.

 • Molite se za priliku da iznesete naum spasenja nekome tko bi mogao biti blagoslovljen boljim razumijevanjem nauma Nebeskog Oca. Onda djelujte u vjeri i naučavajte ovaj nauk kako biste blagoslovili život osobe.