Naujų mokytojų orientavimas – kunigystės ir pagalbinių organizacijų vadovų pareiga

Mokymas Gelbėtojo būdu


 

Jei esate kunigystės ar pagalbinės organizacijos vadovas, jūsų pareiga yra „asmeniškai susitikti su neseniai pašauktais jūsų organizacijų mokytojais, patartina prieš jų pirmą pamoką“ (Handbook 2: Administering the Church [2010], 5.5.3). Tokie susitikimai – tai galimybė supažindinti naujus mokytojus su jų šventu pašaukimu ir įkvėpti juos padedant suvokti, ką reiškia mokyti Gelbėtojo būdu. Kaip vadovas, jūs galite padėti naujiems mokytojams pasiruošti tarnauti. Štai keli pavyzdžiai, kaip jūs galite tai padaryti:

Aptarti, ką reiškia mokyti Gelbėtojo būdu

Kad padėtumėte naujam mokytojui suprasti, kaip Gelbėtojas mokė ir ką tai reiškia mokytojams, su nauju mokytoju trumpai aptarkite tokius principus:

 • Mylėkite tuos, kuriuos mokote. Padėkite naujam mokytojui dėmesį sutelkti į mokomus žmones. Paskatinkite naują mokytoją ieškoti jų stiprybių ir ypatingų poreikių. Jei reikia, duokite jam klasės narių sąrašą. Priminkite naujam mokytojui, kad jo pareiga yra padėti ir tiems mokiniams, kurie ne visada ateina. Paskatinkite mokytoją pamaldžiai ieškoti būdų padėti tiems žmonėms.

   
 • Mokykite Dvasia. Aptarkite, kaip svarbu dvasiškai pasiruošti mokyti. Kadangi Šventosios Dvasios pamokymai ateina eilutė po eilutės, paskatinkite naują mokytoją pradėti ruoštis mokyti bent prieš savaitę ir per tą savaitę siekti įkvėpimo.

   
 • Mokykite doktrinos. Paliudykite apie Dievo žodžio galią keisti širdis. Pasiūlykite naujam mokytojui paskirtąja tema pirmiausia studijuoti Raštus ir šiuolaikinių pranašų žodžius, o tik po to papildomą medžiagą. Paskatinkite mokytoją užsirašyti įkvėptas mintis, kurias jis gauna studijuodamas, ir susitelkti į principus ir išteklius, stiprinančius tikėjimą ir skatinančius gyventi kaip Kristus.

   
 • Skatinkite uoliai mokytis. Padėkite naujam mokytojui suprasti, kad mokyti reiškia daugiau nei vien išdėstyti pamoką; tai reiškia skatinti žmones tapti atsakingus už savo evangelinį mokymąsi ir tobulinti vieniems kitus kaip Evangelijos bendramokslius (žr. DS 88:122).

   
du žmonės patalpoje

Aptarkite savo organizaciją

Aptarę bendrus Kristaus mokymo principus, jūs galite su nauju mokytoju aptarti tai, kas būtų naudinga jūsų organizacijai. Ar yra prezidentūros aptartų poreikių, apie kuriuos norėtumėte papasakoti savo mokytojams? Pavyzdžiui, jei Vyresniųjų kvorumo prezidentūra jautė įkvėpimą akcentuoti kvorumo vienybę, kaip kvorumo mokytojai galėtų padėti pasiekti šį tikslą? Jei vyskupas paprašė apylinkės tarybą skatinti apylinkėje pagarbumą, kaip galėtų padėti Pradinukų mokytojai?

Jei reikia, mokytojui pasakykite, kurioje klasėje reikės mokyti, nuo kurios pamokos pradėti ir suteikite visą mokytojui reikalingą informaciją apie klasę ir klasės narius.

du žmonės lauke

Pasiūlykite nuolatinę pagalbą

Paaiškinkite, kad galite visokeriopai padėti naujam mokytojui vykdyti jo pašaukimą ir, jei reikia, pagelbėti klasėje. Galite pasiūlyti kartais lankytis naujo mokytojo pamokoje ir išsakyti atsiliepimus. Duokite mokytojui šio leidinio egzempliorių ir paaiškinkite, kada kartą per mėnesį rengiami mokytojų tarybos susirinkimai. Paaiškinkite šių susirinkimų tikslus ir pasakykite, jog tikitės, kad naujasis mokytojas dalyvaus.

Paskatinkite naują mokytoją susirasti daugiau informacijos apie tobulinimąsi LDS.org svetainės skyriuje My Calling.