Mokytojų tarybos susirinkimai

Mokymas Gelbėtojo būdu


 

Kiekviena apylinkė turėtų kartą per mėnesį rengti mokytojų tarybos susirinkimus, kuriuose mokytojai galėtų aptarti Kristaus mokymo būdus.

Kada šie susirinkimai turėtų būti rengiami?

Mokytojų tarybos susirinkimai turėtų vykti sekmadienio susirinkimų metu.

 • Sekmadieninės mokyklos mokytojai susirenka kunigystės kvorumo, Paramos bendrijos ir Merginų organizacijos susirinkimų metu.

 • Kunigystės kvorumo, Paramos bendrijos ir Merginų organizacijos mokytojai susirenka Sekmadieninės mokyklos metu.

 • Pradinukų mokytojai dalyvauja bet kuriame iš šių paminėtų susirinkimų pagal Pradinukų organizacijos prezidentės nurodymą. (Pastaba: jei reikia, Pradinukų organizacijos prezidentūra paskiria pavaduojančius mokytojus, sujungia klases ar kitaip pasirūpina, kad pradinukų mokytojai turėtų galimybę dalyvauti mokytojų tarybos susirinkimuose.)

Kas turėtų dalyvauti?

Turėtų dalyvauti kiekvienas apylinkės kvorumą ar klasę mokantis žmogus, o taip pat bent vienas kunigystės ar pagalbinės organizacijos vadovas, atsakingas už mokytojus. Jei reikia, dalyvius galima suskirstyti į grupes pagal jų mokomų žmonių poreikius. Pavyzdžiui, jaunimo ar vaikų mokytojams gali būti naudinga susirinkti atskirai nuo kitų, kad galėtų aptarti specifinius klausimus, susijusius su jaunimo ar vaikų mokymu.

Kas veda šiuos susirinkimus?

Mokytojų tarybos susirinkimus kuruoja apylinkės taryba, padedama Sekmadieninės mokyklos prezidentūros. Paprastai šių susirinkimų diskusijas veda Sekmadieninės mokyklos prezidentūra; kartais vesti susirinkimus gali būti paskirti kiti apylinkės nariai.

Kas turėtų vykti mokytojų tarybos susirinkime?

(Pastaba: šie nurodymai skirti diskusijų vadovams.) Po įžanginės maldos mokytojų tarybos susirinkimo dalyviai turėtų:

 • Dalintis mintimis ir tartis visi drauge. Skatinkite mokytojus pasidalinti naujomis mokymo patirtimis, užduoti su mokymu susijusius klausimus ir tartis, kaip įveikti iššūkius. Šioje susirinkimo dalyje galima apžvelgti ankstesniuose susirinkimuose aptartus principus.

   
 • Mokytis drauge. Paprašykite mokytojus aptarti vieną šiame leidinyje pateiktą principą. Principus galima aptarinėti bet kokia tvarka. Jei apylinkės taryba nenurodo kitaip, susirinkimo dalyviai gali pasirinkti, kokį principą aptarinės kitą kartą. Nebūtina per vieną tarybos susirinkimą išnagrinėti visų to principo aspektų – jei reikia, principui galima skirti daugiau nei vieną susirinkimą.

   
  Apylinkės tarybos susirinkimas
 • Mokytis taikyti ir skatinti. Jei tinka, padėkite mokytojams pasimokyti, kaip taikyti aptartą principą. Skatinkite juos užsirašyti įkvėptas mintis, kaip taikyti principą mokant kitus, ir veikti pagal tai, įskaitant pastangas mokyti savo namuose. Paskatinkite juos pradėti studijuoti principą, kurį aptarsite kitą kartą.

   

Mokytojų tarybos susirinkimai turėtų kiek įmanoma iliustruoti aptariamus principus.