A Mormon könyve tanításai és tana tanulói olvasmányok

A Mormon könyve tanításai és tana tanulói olvasmányok


Megjegyzés: Nem követelmény azoknak a javasolt anyagoknak az elolvasása, amelyek nem érhetőek el az anyanyelveden.

lecke

cím

javasolt olvasmányok

1

A Mormon könyve egy másik tanúbizonyság Jézus Krisztusról

2

Megszívlelni a próféták szavait

3

Az engedelmesség áldásokat eredményez

4

Ádám bukása és az önrendelkezés ajándéka

5

Jézus Krisztus végtelen engesztelése

6

A Mormon könyvét a mi időnkre írták

7

A Mormon könyve és a Biblia

8

Jézus Krisztus által jő szabadulás

9

„Keressétek Isten királyságát”

10

Ima és kinyilatkoztatás

11

Megvédeni magunkat az utolsó napok hamis tanaitól

12

Lelki újjászületésre van szükségünk

13

A keresztelési szövetség, a sabbat és az úrvacsora

14

Isten megszabadító hatalma

15

Eszközzé válni Isten kezében

16

Bűnbánat és megbocsátás

17

Az ige hatalma

18

Felkészülni az ítélet végső napjára

19

A vallásszabadság védelmezése

20

Hitünk és bizonyságunk erősítése

21

Jézus Krisztus eljövetele

22

„Olyannak, amilyen én vagyok”

23

Izráel szétszórása és összegyűjtése

24

Isten előtt mindenki egyforma

25

Igazlelkűen élni a gonoszság napján

26

A hit próbája után

27

Hit, remény és jószívűség

28

Jöjjetek Krisztushoz!