• Home
  • Naučavanja i nauk Mormonove knjige – priručnik za učitelje

Naučavanja i nauk Mormonove knjige – priručnik za učitelje


Poglavlje Naslov Stranica SlušajPreuzmi

Cijeli priručnik

 
download
naslovnica 
UvodUvod u Naučavanja i nauk Mormonove knjige – priručnik za učitelje (Religija 275) 
Lekcija 1Lekcija 1: Mormonova knjiga još je jedno svjedočanstvo o Isusu Kristu 
Lekcija 2Lekcija 2: Slušanje riječi proroka 
Lekcija 3Lekcija 3: Poslušnost donosi blagoslove 
Lekcija 4Lekcija 4: Adamov pad i dar opredjeljivanja 
Lekcija 5Lekcija 5: Beskrajno Pomirenje Isusa Krista 
Lekcija 6Lekcija 6: Mormonova knjiga je napisana za naše dane 
Lekcija 7Lekcija 7: Mormonova knjiga i Biblija 
Lekcija 8Lekcija 8: Spasenje dolazi preko Isusa Krista 
Lekcija 9Lekcija 9: »Tražite kraljevstvo Božje« 
Lekcija 10Lekcija 10: Molitva i objava 
Lekcija 11Lekcija 11: Zaštitimo se od lažnih nauka posljednjih dana 
Lekcija 12Lekcija 12: Naša potreba za duhovnim ponovnim rođenjem 
Lekcija 13Lekcija 13: Krsni savez, šabat i sakrament 
Lekcija 14Lekcija 14: Božja moć izbavljenja 
Lekcija 15Lekcija 15: Postati oruđe u rukama Božjim 
Lekcija 16Lekcija 16: Pokajanje i oprost 
Lekcija 17Lekcija 17: Moć riječi 
Lekcija 18Lekcija 18: Priprema za sudnji dan 
Lekcija 19Lekcija 19: Branjenje vjerske slobode 
Lekcija 20Lekcija 20: Osnaživanje naše vjere i svjedočanstva 
Lekcija 21Lekcija 21: Dolazak Isusa Krista 
Lekcija 22Lekcija 22: »Kao što sam ja« 
Lekcija 23Lekcija 23: Rasipanje i sabiranje Izraela 
Lekcija 24Lekcija 24: Svi su pred Bogom jednaki 
Lekcija 25Lekcija 25: Živjeti pravedno u vrijeme opačine 
Lekcija 26Lekcija 26: Nakon kušnje vjere 
Lekcija 27Lekcija 27: Vjera, nada i dobrotvornost 
Lekcija 28Lekcija 28 Dođite Kristu