Τέλεση διακονίας με Ενδυναμωμένες Απαρτίες Μελχισεδικής Ιεροσύνης και Ανακουφιστικές Εταιρείες