Mga Bisagra

Mga Titik

 1. 1. Aking katawa’y may mga bisagra,
  Mula sa ’king leeg hanggang sa ’king paa.
  Sa ’king harap at likod, may bisagra,
  Kung hindi ako’y mababali t’wina!
 2. Titik: Aileen Fisher
  Himig: Jeanne P. Lawler, p. 1924
  © 1953, © binago 1981, Aileen Fisher. Mula sa Up the Windy Hill. Abelard, N.Y. Ginamit nang may pahintulot. Ang awiting ito ay maaaring kopyahin para sa isahan, di-pangkalakal na gamit sa simbahan o tahanan.