Ua Ou Iloa o Soifua Lo‘u Tama

Lyrics

 1. 1. Ua ou iloaina
  o soifua lo‘u Tamā,
  Ma Ia alofa iā te a‘u
  le Agaga e ta'u mai.
  Le Agaga ta‘u mai.
 2. 2. Ua Ia auina mai,
  o a‘u i lalo nei.
  E ola i le fa'atuatua
  Le Agaga e ta'u mai.
  Lea ou te mafai ai.
 3. Upu ma le Fati: Reid N. Nibley, f. 1923. © 1969. Toe teuteu e Reid N. Nibley © 1989 AAG