Wi sa aachʼool

Lyrics

  1. 1. Wi sa aachʼool chi yaal poqi aawuqʼ*. (poq, poq)
    Wi sa aachʼool chi yaal poqi aawuqʼ. (poq, poq)
    Wi sa aachʼool chi yaal,
    Taakʼutunq saʼ aawilobʼaal.
    Wi sa aachʼool chi yaal poqi aawuqʼ. (poq, poq)
  2. Raatinul ut xyaabʼal: Inkʼaʼ naʼno ani