หากว่าเรานั้นมีความสุข

Lyrics

  1. 1. หากว่าเรานั้นมีความสุข จงปรบมือพลัน (แปะ แปะ)*
    หากว่าเรานั้นมีความสุข จงปรบมือพลัน (แปะ แปะ)*
    หากว่าเรานั้นมีความสุข
    ไม่มีความทุกข์ใดใดทุกสิ่ง
    จะประวิงอะไรกันเล่า จงปรบมือพลัน (แปะ แปะ)*
  2. เนื้อร้องและทำนอง : ไม่ปรากฏนามผู้ประพันธ์