Si Jesus Buot nga Ako Mahimong Bidlisiw

Lyrics

 1. 1. Si Jesus buot nga ako.
  Mao ang kahayag;
  Maninguha ko kanunay.
  Nga Siya malipay.
 2. Bidlisiw, bidlisiw
  Ako ang Iyang bidlisiw
  Bidlisiw, bidlisiw
  Ako Iyang bidlisiw.
 3. Mga pulong: Nellie Talbot
  Musika: Edwin O. Excell, 1851–1921