ยังมีมนุษย์หิมะ

Lyrics

 1. 1. ยังมีมนุษย์หิมะ มุนษย์หิมะ
  ยังมีมนุษย์หิมะ ตัวสูงใหญ่
  พอเจอแสงตะวัน พลันละลาย ละลาย
  พอเจอแสงตะวัน ก็พลันเล็กลง
 2. เนื้อร้องและทำนอง : มัวเซลล์ เรนสตรอม 1889–1956
  จาก Tune Time สงวนลิขสิทธิ์ © 1955, 1981 บริษัทไพโอเนียร์ มิวสิค เพรส ใช้โดยได้รับอนุญาต
  อาจทำสำเนาเพลงนี้เพื่อใช้ที่โบสถ์หรือที่บ้านในโอกาสทั่วไปโดยไม่หวังผลในเชิงพาณิชย์