Es būšu godbijīgs

Lyrics

 1. 1. Svētdienās baznīcā godbijīgs būšu,
  Par svētībām sakot paldies.
  Es klusītēm mācīšos Glābējam sekot,
  Tā rādot, cik mīļš man ir Dievs.
  Mani vārdi un darbi lai parāda to,
  Cik godbijīgs varu es būt!
  Kad godbijīgs esmu, man līdzās ir Dievs
  Un prieku man sirsniņa jūt.
 2. Vārdi un mūzika: Maggie Olauson (dz. 1949)
  © 1987 Maggie Olauson. Visas tiesības saglabātas.
  Dziesmu atļauts pavairot vienīgi nekomerciālai lietošanai baznīcā un mājās.