Ia Migao Filemu

Lyrics

  1. 1. Ia migao, filemū, ma manatu iā Iesū;
    Ia migao, filemū, vivi'i ma fa'amanū.
    Ia migao, filemū, tatalo lemū.
    Ia i ai lou Agaga Sa, iā i matou uma.
  2. Upu ma le Fati: Clara W. McMaster, 1904–1997. © 1959 AAG. Toe fa‘afouina le pule taofia 1987