คารวะอย่างสงบ

Lyrics

  1. 1. คารวะอย่างสงบ ด้วยรักคิดถึงพระห่วงใย
    คารวะอย่างสงบ เบาเบาเมื่อเราร้องเพลงไป
    คารวะอย่างสงบ เราสวดด้วยถ่อมใจ
    ขอให้พระวิญญาณสถิตในดวงจิตวันนี้
  2. เนื้อร้องและทำนอง : คลารา ดับเบิลยู. แม็กมาสเตอร์, เกิด 1904–1997 © 1959 ศยส.
    ต่ออายุการสงวนลิขสิทธิ์ 1987