Pagsiksik, Pamalandong, ug Pag-ampo

Lyrics

 1. 1. Nahigugma ko’s kasulatan,
  Ug sa pagbasa ko,
  Gibati kong ania ang Espiritu
  Nagmatuod nga tinuod.
 2. Sik-sik, pag-ampo
  Ang pagabuhaton ko.
  Akong masayran,
  Nga tinuod ang mga kasulatan.
 3. 2. Sa kasulatan mobasa ko
  Sa tibuok adlaw.
  Masabtan ra nako,
  Ang Dios akong sundon
  Ug sugo Niya tumanon.
 4. Sik-sik, pag-ampo
  Ang pagabuhaton ko.
  Akong masayran,
  Nga tinuod ang mga kasulatan.
 5. Mga pulong: Jaclyn Thomas Milne, n. 1949. © 1986 IRI
  Musika: Carol Baker Black, n. 1951. © 1986 IRI