Babasahin, Uunawain at Mananalangin

Lyrics

 1. 1. Hilig kong laging binabasa,
  kasulatang banal.
  Espiritu’y dama, Sa puso ko t’wina,
  Nalalamang aklat ay tunay.
 2. Babasahin ko,
  Uunawaing husto.
  Mananalangin; At patotoo
  sa puso’y kakamtin ko.
 3. 2. Kaya’t ako’y mananalangin
  Sa t’wing magbabasa
  Nang maunawaan, Kanyang kagustuhan
  At masunod ang nais N’ya.
 4. Babasahin ko,
  Uunawaing husto.
  Mananalangin; At patotoo
  sa puso’y kakamtin ko.
 5. Titik: Jaclyn Thomas Milne, p. 1949. © 1986 IRI
  Himig: Carol Baker Black, p. 1951. © 1986 IRI