Ang Espiritu Santo

Lyrics

 1. 1. Si Kristo misaad,
  Sa dinhi pa’s yuta
  Nga ang Espiritu Santo
  Iyang ipadala.
  Ato siyang Higala
  Ug maghuhupay.
  Nga sa Dios magpamatuod
  Ug nato molipay.
 2. 2. Kon makumpirmahan
  Pinaagi’s priesthood,
  Sa Espiritu Santo nga
  Kanato mogiya.
  Kon maminaw gyud ako
  Sa hinayng tingog.
  Ug matarung buhaton ko
  Sa matag pili ko.
 3. Mga pulong: Jeanne P. Lawler, n. 1924; giusab © 1977, 1989 IRI
  Musika: Jeanne P. Lawler, n.1924. © 1977 IRI