Svētais Gars

Dziesmas vārdi

 1. 1. Šo zemi atstājot, mums Kristus solīja,
  Ka Svēto Garu atsūtīs, lai Tas mūs mierina.
  Gars Svētais, klusi čukstot, manu sirdi skar,
  Tas liecina par Kristu un par Debess Tēvu man.
 2. 2. Ar priesterības spēku tiekot konfirmēts,
  Es Svēto Garu saņemu, ko sūta Dieva Dēls.
  Šo kluso, maigo balsi uzklausīšu es,
  Tās gaismā veikšu pareizas un krietnas izvēles.
 3. Vārdi: Jeanne P. Lawler (1924–2013), pārveidoti. © 1977, 1989 IRI
  Mūzika: Jeanne P. Lawler (1924–2013). © 1977 IRI