Šventoji Dvasia

Lyrics

 1. 1. Kai Kristus buvo čia,
  žadėjo, kad atsiųs
  Globėją — Dvasią Šventąją
  nemarų Draugą mūs.
  Šventa Dvasia mums kužda
  tyliai ir švelniai,
  Ji apie Dievą moko mus
  ir nuteikia džiugiai.
 2. 2. Kada patvirtins mus
  šventa kunigija,
  Šventa Dvasia mums bus duota,
  kad vestų visada.
  Tad stropiai išklausysiu
  kuždesius švelnius,
  ir jie padės priimti man
  teisingus sprendimus.
 3. Žodžiai: Jeanne P. Lawler, gim. 1924; pataisytas leidimas © 1977, 1989 IRI
  Muzika: Jeanne P. Lawler, gim. 1924. © 1977 IRI