Den Helige Anden

Sångtexter

 1. 1. Ett löfte Jesus gav
  när han på jorden var,
  att sända hit en Hjälpare
  när han ej mer var kvar.
  Den Hel’ge Anden viskar
  med sin stilla röst.
  Han vittnar att vi är Guds barn,
  han ger vårt hjärta tröst.
 2. 2. Vi måste döpas först
  och konfirmeras sen
  för att den Hel’ge Anden få
  som Hjälpare och vän.
  Att lyda Andens maning
  hjälper oss var dag
  att välja rätt och leva rent
  och följa Herrens lag.
 3. Text: Jeanne P. Lawler, f. 1924; rev. © 1977, 1989 IRI
  Musik: Jeanne P. Lawler, f. 1924. © 1977 IRI