Ang Espiritu Santo

Lyrics

 1. 1. Noong nasa lupa
  Si Cristo’y nangako.
  Espiritu Santo sa ’tin
  Kanyang isusugo.
  Ito’y bumubulong
  Bilang munting tinig.
  Sa Diyos at kay Cristo ito’y
  Nagpapatotoo.
 2. 2. Pag pinagtibay ng
  Pagkasaserdote,
  Espiritu Santo sa t’wina
  sa ’ti’y lalagi.
  Ako sana’y laging
  Sa kanya makinig.
  Sa tulong n’ya pipiliin
  Ang tamang gawain.
 3. Titik: Jeanne P. Lawler, p. 1924; bin. © 1977, 1989 IRI
  Himig: Jeanne P. Lawler, p. 1924. © 1977 IRI