Kasžin, kai Jis ir vėl ateis

Lyrics

 1. 1. Kasžin, kai Jis ir vėl ateis,
  ar angelai giedos?
  Ar bus ši žemė apsnigta,
  ar vasara žaliuos?
  Kasžin, ar švies žvaigždė skaisti,
  šviesiausia iš visų?
  Ar kaip diena bus ta naktis,
  pilna džiugių balsų?
  Žinau, kad Jis vaikus sukvies
  kaip sukvietė tada,
  nes Jis pasakė: „Leiskit jiems
  ateiti pas mane.“
 2. 2. Kasžin, kai Jis ir vėl ateis,
  ar būsiu aš tada
  jau pasiruošęs žvelgt į Jį,
  ir kurt su Juo malda?
  Kasdien Jo valią vykdysiu
  ir šviesiu Jo šviesa,
  kad ir kiti ieškotų to,
  kas dieviška šviesa.
  Kai ta didi diena ateis,
  Jis meiliai pasakys:
  „Gerai man, vaike, tarnavai,“
  ir švelniai apkabins.
 3. Žodžiai ir muzika: Mirla Greenwood Thayne, 1907–1997
  © 1952 Mirla Greenwood Thayne, Provo, Utah. Renewed 1980. Naudojama gavus leidimą. Šią dainą galima kopijuoti epizodiniam, nekomerciniam naudojimui bažnyčioje ar namuose.