Igjen vi møtes ved ditt bord

Tekster

 1. 1. Igjen vi møtes ved ditt bord,
  o Jesus Frelser, Herre stor,
  i tro på din forsonings blod.
  Det frelse gir til hver som tror.
 2. 2. Han kom fra himlens hjem her ned,
  blant oss å bo, han døden led,
  vår jord å kjøpe, frelse gi,
  fra dødens bånd oss sette fri.
 3. 3. Hjelp oss, o Gud, vi lære må
  forsoningsofret å forstå.
  Han var din egen Sønn på jord,
  ja, livets fyrste, Herren stor.
 4. 4. Velsign oss, Gud, for Jesu skyld,
  så vi er verdige dertil
  når vi i nadverden tar del
  og minnes ham som for oss led.
 5. Tekst: Eliza R. Snow, 1804–1887
  Musikk: George Careless, 1839–1932