Kom, alt Guds folk som bor på jord

Tekster

 1. 1. Kom, alt Guds folk som bor på jord,
  stem i med jubelsang!
  For vår Forløsers kjærlighet
  vi prise vil med sang,
  for vår Forløsers kjærlighet
  vi prise vil med sang.
 2. 2. Han elsket oss og døden led,
  vi det ei glemme må.
  Han lærte oss den rette vei
  og sa: «Kom, følg med meg!»
  Han lærte oss den rette vei
  og sa: «Kom, følg med meg!»
 3. 3. Den rette, smale vei vi fant,
  så la oss fremad gå!
  Og herlighet som solens glans
  hos Kristus vil vi få,
  og herlighet som solens glans
  hos Kristus vil vi få.
 4. 4. I himmelkor vi synge skal
  vår Frelsers lov og pris,
  og sekler rinner uten tall,
  fullendt på Herrens vis,
  og sekler rinner uten tall,
  fullendt på Herrens vis.
 5. Tekst: William W. Phelps, 1792–1872. Var med i den første SDH-salmebok, 1835.
  Musikk: William B. Bradbury, 1816–1868