การดูแลทุกวันของพระผู้เป็นเจ้า

Lyrics

 1. 1. คราข้ามองอาทิตย์อุทัย
  เมื่อวันใหม่เริ่มเห็นประจักษ์
  ข้ากำลังคิดถึงความรัก
  ที่มาจากสวรรค์ทุกวัน
 2. 2. พระบิดาโปรดทรงฟังข้า
  ขอข้าวันทาขอบพระทัย
  ที่ทรงดูแลและห่วงใย
  บุตรพระองค์ในทุกแดนดิน
 3. เนื้อร้อง : มารี ซี. เทิร์ค, © 1951 ศยส.
  ทำนอง : วิลลี เรสคี, เกิด 1897 © 1951 ศยส.