พระองค์ทรงฟื้น

Lyrics

 1. 1. พระองค์ทรงฟื้น พระองค์ทรงฟื้น
  เราจงป่าวไปด้วยเสียงเพลง
  ทรงทำลายคุกความตายสามวัน
  โลกจึงพลันยินดีทั่วหน้า
  ชนะความตายและไถ่เรา
  องค์พระคริสต์เจ้าทรงมีชัย
 2. 2. ทุกแหล่งหล้าพากันโมทนา
  พระชนะเราซ้องสรรเสริญ
  ใช่เพียงหายมืดมนไกลห่างเหิน
  แต่เกินแสงแห่งอรุณรุ่ง
  พลุ่งท่วมบูรพาม่วงแดง
  เปรียบเหมือนแสงของวันอิสเตอร์
 3. 3. พระองค์ทรงฟื้นพระองค์ทรงฟื้น
  ทรงเปิดประตูสวรรค์ให้
  พระองค์ไถ่เราจากคุกยากไร้
  จนฟื้นสู่ภาวะศักดิ์สิทธิ์
  ยามแสงอิสเตอร์ฉายส่องมา
  ให้ดวงตาประกายชื่นบาน
 4. เนื้อร้อง : ซีซิล แฟรนเซส อเล็กแซนเดอร์, 1818–1895
  ทำนอง : โจชิม นีแอนเดอร์, 1650–1680